اصلاح مقررات معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها

معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی تهران از موافقت هیات دولت با تمدید مهلت ارائه گزارش حسابدار رسمی موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی هیات وزیران و بررسی اصلاح مقررات معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها خبر داد.

اتاق بازرگانی تهران: مسعود خوانساری با حضور در جلسه کمیسیون فرعی هیات دولت از پیشنهاد خود مبنی بر تمدید مهلت ارائه گزارش حسابدار رسمی موضوع مواد ۲ و ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای داخلی و تقویت آنها در امر صادرات تا پایان سال ۹۷ دفاع کرد.

کمیسیون فرعی هیات دولت ضمن موافقت با پیشنهاد اتاق تهران اعلام کرد: این پیشنهاد را برای طی مراحل تصویب به مراجع ذیربط ارجاع خواهد داد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران نیمه‌های اردیبهشت ماه در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار شد دستورالعمل مربوط به تمدید مهلت ارائه تاییده آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی در تامین نیازها و تقویت آن‌ها در امر صادرات توسط سازمان امور مالیاتی صادر و ابلاغ شود.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر