وضعیت تصویب لایحه مالیات ارزش افزوده

سرپرست سازمان امور مالیاتی گفت: لایحه مالیات ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بازبینی و بررسی قرار گرفته و طبق گفته نمایندگان گزارش نهایی آماده شده و درهفته جاری در صحن مطرح می‌شود.

مهر: محمد قاسم پناهی، سرپرست سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه لایحه مالیات ارزش افزوده ۲ سال پیش توسط دولت به مجلس تقدیم شد، گفت: این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بازبینی و بررسی قرار گرفته است و طبق گفته نمایندگان گزارش نهایی آماده شده و در هفته جاری در صحن مطرح می‌شود. به گفته وی در لایحه جدید کل حلقه ارزش افزوده تا انتها تکمیل شده است و این مساله به معنای خروج حلقه اول نیست، بلکه حلقه تکمیل می‌شود تا مشکل صنعت و صنف حل شود. پناهی ادامه داد: لایحه مالیات ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس تاکنون با حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی، سازمان امور مالیاتی، کارشناسان اقتصادی و خبرگان و متولیان این حوزه بررسی شده است و ما منتظر تصویب آن هستیم.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر