زمان قطعی عرضه اولیه « تاصیکو »

بورس تهران زمان قطعی و شرایط واگذای ۱۰ درصد از سهام سرمایه گذاری صدر تامین را اعلام کرد که دوشنبه آینده با دو میلیارد سهم این هلدینگ وابسته به شستا انجام می‌شود.

دنیای بورس: بعد از تاخیر در عرضه اولیه شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین که به دلیل لزوم دریافت برخی مدارک رخ داد ، بورس تهران زمان قطعی واگذای 10 درصد سهام این هلدینگ دو هزار میلیارد تومانی و وابسته به شستا را در بازار دوم معاملات اعلام کرد. به این ترتیب ، مقرر شده دوشنبه آینده 9 اردیبهشت دو میلیارد سهم «تاصیکو» به عنوان نخستین شرکت جدید سال با محدوده قیمتی 205 تا 220 تومانی هر سهم و با سهمیه 7000 سهمی هر کد حقیقی و حقوقی به عموم واگذار شود.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
5,003.95 96.36 1.93

نمادهای زیر مجموعه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ (وسپه) سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ (وبهمن4) سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ (وصنعت2) سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (وتوصا) ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان (وسکابح) سرمایه‌گذاری‌ملت‌ (وملت) سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران (خعتبارح) سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم4) سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (وسکاب) سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ (وبیمه) سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ (وتوسم4) سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ (وبیمه2) سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ (وسپه2) ح . سرمایه گذاری پردیس (پردیسح) سرمایه گذاری پردیس (پردیس) ح . ‌گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ (وصناح) سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ (وتوسم) سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ (وبهمن) سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ (ونیکی4) سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند (واتی2) سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ (ونیکی2) سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ (ونیکی) سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ (وبوعلی) گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ (وصنا2) سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (وتوصا2) سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند (واتی) سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ (وسپه4) سرمایه‌گذاری‌ سایپا (وساپا) سرمایه‌گذاری‌ سایپا (وساپا2) سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ (وتوسم2) ح . سرمایه‌ گذاری‌صنعت‌ ومعدن‌ (وصنعتح) گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ (وصنا) سرمایه گذاری اعتبار ایران (خعتبار) سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ (وصنعت4) سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ (وبوعلی2) ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ (وسپهح) سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ (وصنعت) سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (وسکاب2) سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم2) ح . سرمایه‌ گذاری‌آتیه‌ دماوند (واتیح) سرمایه گذاری اعتبار ایران (خعتبار2) سرمایه گذاری پردیس (پردیس2) سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ (وبهمن2) ح سرمایه گذاری اعتلاء البرز (اعتلاح) گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر2) سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران2) گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر4) س. تدبیرگران فارس وخوزستان (سدبیر2) شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (اعتلا) سرمایه گذاری اعتضاد غدیر ( اعتضاد غدیر4) سرمایه گذاری سبحان (وسبحان) گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) سرمایه گذاری سبحان (وسبحان2) شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (اعتلا2) ح. س. تدبیرگران فارس وخوزستان (سدبیرح) س. تدبیرگران فارس وخوزستان (سدبیر) سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) سرمایه گذاری سبحان (وسبحان4) سکه تمام بهار آزادی تحویل1روزه (سکه9712-01) س. چشم انداز توسعه شمال (وشمال2) سرمایه گذاری پارس آریان (آریان) گروه صنایع معادن فلات ایرانیان (فلات4) سرمایه گذاری صنایع ایران (وایرا) س. چشم انداز توسعه شمال (وشمال) شرکت توسعه اقتصادی آرین (وآرین) سرمایه گذاری دانایان پارس (ودانا4) سرمایه گذاری پارس آریان (آریان4) سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سنوین) سرمایه گذاری جامی (وجامی2) شرکت توسعه اقتصادی آرین (وآرین4) سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (معیار ) سرمایه گذاری پارس آریان (آریان2) سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سنوین2) تکادو (وکادو) سرمایه گذاری جامی (وجامی) شرکت توسعه اقتصادی آرین (وآرین2) ح. تکادو (وکادوح) سرمایه گذاری صنایع ایران (وایرا2) گروه صنایع معادن فلات ایرانیان (فلات) س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی (وبرق) سرمایه گذاری دانایان پارس (ودانا) ح.سرمایه گذاری پارس آریان (آریانح) خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی (خدمات بازنشستگی4) سرمایه گذاری لقمان (سرمایه لقمان4) شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه4) ح .شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمهح2) شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه) شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه2) ح .شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمهح) توسعه صنایع معدنی امید (صنایع امید4) سکه تمام بهارتحویل1روزه سامان (سکه9812-03) سرمایه گذاری ملت (وملت) صنعت و تجارت آداک (وآداک) صنعت و تجارت آداک (وآداک2) ح.صنایع معادن فلات ایرانیان (فلاتح)