نصب صندوق‌های فروش در انتظار شورای نگهبان

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نصب صندوق‌های فروش می‌گوید: برای اجرای این کار منتظر تایید شورای نگهبان است.

تسنیم: محمدرضا پورابراهیمی بعد از دیدار با هیات رئیسه جدید اتاق اصناف ایران در ارتباط با نصب صندوق‌های فروش اظهار کرد: این موضوع کارش در مجلس تمام شده و به شورای نگهبان فرستاده شده است که امیدواریم در صورت تایید آن را برای اجرا در فروشگاه‌های کشور داشته باشیم.

 

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
10,244.34 0.00 0.00