تصویب عوارض صادراتی مواد خام

شورای اقتصاد در ۱۲ گروه تصویب عوارض صادراتی مواد خام را ابلاغ کرد.

دنیای اقتصاد: عوارض صادراتی مواد معدنی خام یا مواد معدنی دارای ارزش افزوده پایین از سوی شورای اقتصاد برای ۱۲ گروه معدنی به تصویب رسید. براساس این مصوبه که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت به شورای اقتصاد ارائه شده بود تعرفه‌های صادرات مواد معدنی خام یا دارای ارزش افزوده پایین به استناد ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب رسید.

بررسی جدول عوارض صادراتی نشان دهنده آن است که رقم عوارض پیش‌بینی شده برای مدت زمان مذکور بین بازه ۵ تا ۱۰ درصد است؛ به‌طوری که برای سال ۹۷ عوارض صادراتی پیشنهادی برای صادرات مواد معدنی خام یا مواد معدنی دارای ارزش افزوده پایین ۵ درصد پیش‌بینی شده، برای سال ۹۸ عوارض پیش بینی شده ۸ درصدی و برای سال ۹۹ نیز ۱۰ درصد در نظر گرفته شد. پیش‌بینی سه رقم عوارض پیشنهادی برای سه دوره مذکور در حالی است که عوارض ۵ درصد برای برخی از زیرتعرفه‌های ۱۲ گروه پیش‌بینی شده تکرار شده که این به معنی آن است که برخی از محصول‌های معدنی در سال جاری و دو سال آینده از عوارض پیشنهادی صادراتی یکسان برخوردار خواهند بود.

جزییات ابلاغ اخیر شورای اقتصاد را اینجا بخوانید.

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)