نحوه تامین ارز 3 گروه متقاضی

بانک مرکزی در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز، در دومین اطلاعیه خود نحوه تامین ارزمسافرتی، درمانی و دانشجویی را تعیین کرد.