سود دو مرحله‌ای تسعیر ارز بانک‌ها؟
سود دو مرحله‌ای تسعیر ارز بانک‌ها؟

گروه بانکی با محوریت سهام بانک ملت طی یک سال گذشته روی موج اخبار تسعیر تراز مثبت ارزی رشدهای قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. با این حال همچنان خبر رسمی از تایید سود حاصل از تسعیر ارز بانک‌ها منتشر نشده است. شنیده‌ها که «دنیای بورس» در ماه‌های گذشته به آن پرداخته بود از لحاظ میانگین نرخ نیما در نیمه دوم سال 97 به عنوان نرخ تسعیر حکایت داشت. اگر این موارد در صورت‌های مالی بانک‌ها تایید شوند (فارغ از واقعیت‌های بنیادی در این خصوص) در ادامه اختلاف کنونی نرخ نیما با میانگین نیمه دوم سال گذشته پتانسیل شناسایی سود دوباره از این محل برای بانک‌ها خواهد بود.

دنیای بورس: «دنیای بورس» در اواسط بهمن با پرداختن به اخبار تسعیر ارز بانک‌ها و رجوع به الگوی تاریخی مشابه به انتظار برای انعکاس سود حاصل از تسعیر ارز بانک‌ها در عملکرد 12 ماهه که احتمالا در هفته‌های آتی منتشر می‌شود پرداخته بود. فارغ از اثر بنیادی، تایید چنین سودی از سوی بانک مرکزی اهمیت بالایی را دارا است. میزان ذخایر احتمالی که بانک‌ها باید به دنبال جهش نرخ تسعیر ارز در نظر بگیرند باید مورد توجه قرار گیرد و نمی‌توان اظهارنظر دقیقی در این خصوص داشت.

با این حال شنیده‌ها از احتمال انعکاس نرخ نیمایی حدود 8500 تومانی در صورت‌های مالی 97 بانک‌ها حکایت دارد که البته همچنان باید این موضوع به صورت رسمی تایید شود. با این حال اگر این خبر «دنیای بورس» که در پایان فروردین سال جاری منتشر شد تایید شود چندین موضوع جلب توجه می‌کند. نخست این‌که نرخ نیمایی در شرایط کنونی رشد نزدیک به 20 درصدی را نسبت به نیمه دوم سال گذشته تجربه کرده است، بنابراین اگر بر انعکاس نرخ نیمه دوم در صورت‌های مالی سال 97 باشد و این موضوع مورد تایید بانک مرکزی قرار گیرد باید در انتظار ادامه شناسایی سود در صورت‌های مالی بعدی بانک‌ها به دنبال فاصله کنونی نرخ ارز سامانه نیما با میانگین نیمه دوم سال گذشته بود.

نکته دوم یکی از موارد با اهمیتی که به نظر می‌رسد بانک‌ها در صدد حل آن هستند تلاش برای کسب معافیت مالیاتی روی سود حاصل از تسعیر ارز است. بر این اساس بانک‌ها به خصوص بانک ملت که با وضعیت متفاوت ارزی را نسبت به سایر بانک‌های داخلی دارا است احتمالا در پی کسب معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه از محل سود حاصل از تسعیر ارز است.

برای تایید موارد مطرح‌شده در وهله نخست باید در انتظار انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها برای سال مالی 97 بود. اگر دولت با معافیت مالیاتی سود حاصل از تسعیر ارز موافقت کند و همچنین سودهای مورد نظر (بار دیگر تاکید می‌شود فارغ از واقعیت‌های بنیادی) با نرخ تسعیر نیمه دوم سال گذشته در صورت‌های مالی بانک‌ها منعکس شوند در چنین شرایطی به نظر می‌رسد باید در انتظار سودی معادل حدود نیمی از سود شناسایی‌شده در سال مالی 97 در ادامه بود.

قیمت پایانی تغییر درصد
4,336 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,190 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,336 0.00 0.00
اولین قیمت 4,380
قیمت دیروز 4,336
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,552 4,120
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2172336
تعداد سهام 50 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 216.8 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
35 217,136 4,120 4,120 2.324 میلیون 25
1 653 4,050 4,192 8,500 1
1 1,000 4,040 4,280 6,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/26)