سهام نفت سپاهان در مسیر پیش‌بینی‌های «دنیای بورس»/ فاصله «شسپا» تا سقف انتظارات
سهام نفت سپاهان در مسیر پیش‌بینی‌های «دنیای بورس»/ فاصله «شسپا» تا سقف انتظارات

در معاملات امروز «شسپا» با رشد قیمتی محسوس همگام با دیگر نمادهای گروه روانکار بازگشایی شد. در گزارش‌های پیاپی، «دنیای بورس» مسیر سودآوری نفت سپاهان را به عنوان یکی از نمادهای مستعد بررسی کرده بود. در گزارش‌ ماه‌های اخیر به حرکت سهام این شرکت در مسیر جبران عقب‌ماندگی از دیگر نمادهای بازار اشاره شد. در شرایط کنونی برآوردی از سودآوری این شرکت بر اساس آخرین اخبار موجود جالب توجه است.

دنیای بورس: طی یک سال گذشته رویه سودآوری نفت سپاهان توسط «دنیای بورس» دنبال شده است. برای آشنایی با رویه تحلیل این شرکت می‌توانید به صفحه مختص این نماد در سایت «دنیای بورس» مراجعه کنید. با این حال با نگاهی به رویه 4 ماه اخیر تحلیل‌های «دنیای بورس» از این سهم می‌توان تا حدودی با مسیر سودآوری آتی این شرکت نیز آشنا شد.

نفت سپاهان در عملکرد 9 ماهه منتهی به آذر سال 97 موفق به ساخت سود حدود 711 تومان شده بود. با این حال «دنیای بورس» در گزارشی با عنوان «نکات سودساز نفت سپاهان» در روزهای نخست بهمن به بررسی مواردی پرداخته بود که در شرایط کنونی در گروه روانکار در حال خودنمایی است. در این خصوص یکی از موارد یارانه اعطایی از دولت به این شرکت‌ها بابت اختلاف نرخ ارز 4200 و نیمایی مبنای محاسبه قیمت لوبکات (به عنوان خوراک) بود. در گزارش دیگری در ابتدای اسفند با عنوان «به دنبال جرقه‌ای برای جبران عقب‌ماندگی سهم» به انتظار برای محرکی برای حمایت از سهام اشاره شده بود که در شرایط کنونی بخشی از این عقب‌ماندگی جبران شده است. در سیگنال‌های پایانی نیز به «تضمین هزار تومانی سود شسپا در سال 97» اشاره شد.

با این حال همان‌طور که در اوایل بهمن به نکات سودساز نفت سپاهان اشاره شد، دیگر شرکت‌های روانکار لوبکات را با نرخ 4200 تومانیِ دلار محاسبه کرده بودند؛ اما به نظر می‌رسد نفت سپاهان در دو ماه آبان و آذر نرخ را با دلار نیمایی در صورت‌های مالی منعکس کرده است. اگر این موضوع مبنا قرار گیرد، در کنار سایر عوامل، به نظر می‌رسد برای سال مالی گذشته (منتهی به اسفند 97) می‌توان سود بیش از 1100 تومانی را برای نفت سپاهان در نظر داشت که در هفته‌های آینده به بازار منعکس خواهد شد.

در خصوص سود 98 نیز می‌توان علی‌الحساب روی سود هزار تومانی این شرکت حساب باز کرد با این حال باید متغیرها را با دقت بیشتری دنبال کرد. در این خصوص در عملکرد ماهانه رویه تولید و نرخ‌های فروش جالب توجه خواهد بود. با احتساب مفروضات بالا و با توجه به نزدیک شدن به مجامع شرکت‌ها باید به نسبت قیمت به درآمد این شرکت توجه داشت. البته در این خصوص باید به سایر ریسک‌های موجود مانند ریسک‌های غیراقتصادی که بر بازار سهام حاکم شده است توجه داشت.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر