برآورد 41 گروه تحلیلی از سودآوری 97 شرکت‌های بورسی
برآورد 41 گروه تحلیلی از سودآوری 97 شرکت‌های بورسی

دور جدید پیشبینی سودآوری شرکت‌های بورسی از سوی تحلیل‌گران ارائه منتشر شد. اجماع سودآوری 41 گروه تحلیلی از 78 شرکت بورسی و فرابورسی ارائه شده است. در حالی‌که در روزهای پایانی سال 97 به سر می‌بریم در گزارش پیش‌ رو آخرین برآورد از سودآوری شرکت‌های مختلف آورده شده است.

دنیای بورس: پیشبینی سودآوری از شرکت‌های بورسی توسط 41 گروه تحلیلی ارائه شده است که در ادامه آورده شده است. 

پیشبینی سودآوری 98 را در گزارش « پیشبینی 41 گروه تحلیلی از سودآوری 78 شرکت در سال 98» مطالعه کنید.

شرکت‌کنندگان: *سرمایه گذاری اعتضاد غدیر *اعتلا البرز *بیمه معلم *تامین سرمایه نوین *تأمین سرمایه تمدن *تأمین سرمایه سپهر *تأمین سرمایه کاردان *سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران *توسعه و مدیریت سرمایه صبا *دنیای بورس *سبدگردان پاداش سرمایه *سبدگردان کاریزما *سبدگردان آسمان *سر. بانک انصار *سرمایه گذاری پردیس *سرمایه گذاری سایپا *سرمایه گذاری هامون شمال *سرمایه گذاری ارشک *سرمایه گذاری ایرانیان *سرمایه گذاری توسعه نور دنا *سرمایه گذاری سامان مجد *سرمایه گذاری سلیم *سرمایه گذاری توسعه گوهران امید *شرکت ایده پردازان بازار سرمایه امین (سهامی خاص) *کارگزاری اردیبهشت ایرانیان *کارگزاری امین آوید *کارگزاری آبان *کارگزاری آگاه *کارگزاری بانک مسکن *کارگزاری بورسیران *کارگزاری صبا تامین *کارگزاری بانک کارآفرین *کارگزاری مبین سرمایه *کارگزاری مفید *گروه توسعه اقتصادی رستا *سرمایه گذاری صنایع بهشهر *مدبران هما *نوآوران مدیریت صبا *وسکاب *سبدگردان الگوریتم *مدیریت سرمایه کیان.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر