تغییر در نرخ فروش « خدیزل »

تغییر در نرخ فروش محصول‌ها یا ارایه خدمات بهمن دیزل اعلام شد.

دنیای بورس: دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصول‌ها یا ارایه خدمات بهمن دیزل اعلام شد.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
49,107.31 1,099.32 2.24