دومین رکورد تولید چدن در « ذوب »

امسال دومین رکورد تولید چدن در کارخانه ذوب آهن اصفهان مادر صنعت ایران ثبت شد.

ذوب آهن: مدیر بخش کوره بلند کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید روزانه چدن را به عنوان یک محصول راهبردی در  امسال 9 هزار و 431 تن در 11 اردیبهشت اعلام کرد و گفت: رکورد قبلی تولید این محصول دراین شرکت به میزان 9 هزار و 89 تن ثبت شده بود. به گفته کاظم تدین هدف گذاری امسال این شرکت  تحقق سه میلیون و 50 هزار تن برنامه تولید و حتی ارتقاء آن است.

قیمت پایانی تغییر درصد
1,542 31.00 1.97

داده ها

آخرین معامله 1,548 25.00 1.59
قیمت پایانی 1,542 31.00 1.97
اولین قیمت 1,595
قیمت دیروز 1,573
بازه روز 1,595 1,525
قیمت مجاز 1,651 1,495
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -897444
تعداد سهام 61.504 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 6,208
حجم معاملات 68.116 میلیون
ارزش معاملات 105.048 میلیارد
ارزش بازار 94.838 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 68.091 میلیون 68.082 میلیون
حقوقی 24,973 34,040
تعداد خرید فروش
مجموع 2,781 1,068
حقیقی 2,778 1,067
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 13.981 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,444 1,547 1,547 1,000 1
1 2,000 1,546 1,548 4,000 1
1 50,000 1,545 1,549 145,711 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)