دومین رکورد تولید چدن در « ذوب »

امسال دومین رکورد تولید چدن در کارخانه ذوب آهن اصفهان مادر صنعت ایران ثبت شد.

ذوب آهن: مدیر بخش کوره بلند کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید روزانه چدن را به عنوان یک محصول راهبردی در  امسال 9 هزار و 431 تن در 11 اردیبهشت اعلام کرد و گفت: رکورد قبلی تولید این محصول دراین شرکت به میزان 9 هزار و 89 تن ثبت شده بود. به گفته کاظم تدین هدف گذاری امسال این شرکت  تحقق سه میلیون و 50 هزار تن برنامه تولید و حتی ارتقاء آن است.

قیمت پایانی تغییر درصد
1,788 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,773 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,788 0.00 0.00
اولین قیمت 1,768
قیمت دیروز 1,788
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,978 1,790
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1040616
تعداد سهام 61.504 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 109.968 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 178,000 1,773 1,774 10,000 1
1 850 1,772 1,775 135,409 6
2 110,000 1,771 1,777 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)