6 برنامه بانک مرکزی برای مقابله با فاز جدید تحریم

بانک مرکزی برای مقابله با فاز جدید تحریم برنامه جدیدی در دستور کار دارد.

دنیای بورس: در یادداشت جدید عبدالناصر همتی؛ رئیس  بانک مرکزی از برنامه‌های بانک مرکزی برای مقابله با فاز جدید تحریم خبر داده شد. بانک مرکزی قصد دارد برای مقابله با فاز جدید تحریم 6 برنامه جدید را به اجرا بگذارد.

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)