ارز قابل نگهداری توسط هر شخص اعلام شد

اطلاعیه بانک مرکزی به متقاضیان ارزی

دلاری که با قیمت ۴۲۰۰ تومان قرار است عرضه شود، هنوز تا این ساعت آغاز نشده اما صف‌ها برای دلار جلوی درب صرافی‌ها همچنان شلوغ است. در این میان بانک مرکزی و قوه قضاییه نیز هر یک دستورالعمل جدید صادر کردند.