آمار معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه

رونق معاملات اوراق بدهی در بورس

10:58 - 1400/10/17
اکوایران: در هفته دوم دی ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام افزایش یافت و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق نیز افزایش یافته است.

به گزارش دنیای بورس و به نقل از اکوایران، در هفته اخیر به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 42 درصد بود که نسبت به سهم 38 درصدی هفته پیشین افزایش داشته است. بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 122 هزار میلیارد تومان بود. 

در هفته اخیر سهم اوراق از ارزش معاملات بازار و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق افزایش داشته است. 

هفته گذشته میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 17 هزار و 861 میلیارد تومان بود که در هفته اخیر به 26 هزار و 55 میلیارد تومان افزایش یافت که رشد 46 درصدی را نشان می‌دهد.

روند هفته معاملات بازار ثانویه 

روز شنبه 8 درصد از معاملات بازار به اوراق بدهی اختصاص داشت و در روز یکشنبه این رقم به 17 درصد افزایش یافت. روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 122 هزار و 720 میلیارد تومان بود که 97 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

روز سه‌شنبه نیز ارزش معاملات اوراق 3 هزار و 582 میلیارد تومان بود که 45 درصد از معاملات کل بازار را تشکیل داد و در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق با افت 21 درصدی -نسبت به روز سه‌شنبه- به 2 هزار و 823 میلیارد تومان رسید که 46 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود.