سهامی که خریدارند | سهامی که فروشنده اند + جدول

14:07 - 1400/01/21
41 نماد بورسی و فرابورس امروز در صف خرید هستند.
سهامی که خریدارند | سهامی که فروشنده اند + جدول

دنیای بورس | صفوف خرید بازار امروز برای بورس نمادهای شپنا، رمپنا، وپارس، خودرو، ونیکی، شیراز، پارسان، شبندر، بموتو، فملی، غپاک، وملی، حتاید، حکشتی، فجر، شفا، حفاری، شاراک، داسوه، فنوال، دلقما، شبریز، غنوش، غبهنوش، تاپیکو، خچرخش و کرماشا است. در فرابورس نمادهای مارون، چکاپا، گکوثر، بساما، غگیلا، ولبهمن، ارفع، شپاس، اعتلا، شاوان، میهن، ودی، بزاگرس و بکهنوج پرتقاضا هستند.

در جدول روبه روز، جدول اولی بالایی عرضه و تقاضا برای بورس و جدول دومی عرضه و تقاضا برای فرابورس است.