منشا افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی

10:51 - 1400/01/21
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره دلیل افزایش بدهکاری دولت به بانک مرکزی، گفت‌: این بدهکاری بر اساس مصوبه مجلس است.

ایسنا: عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیات دولت اظهار کرد: دولت به برخی از پیمانکاران بدهی داشته است و این پیمانکاران نیز به بانک‌ها بدهکار بودند. طبق مصوبه مجلس دولت این بدهکاری‌ها را بر عهده گرفته و به همین دلیل بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یافته است.

او همچنین در مورد افزایش نقدینگی کشور تصریح کرد: از اول امسال حدود 15.6 درصد افزایش نقدینگی داشته‌ایم که نسبت به سال گذشته خیلی تفاوت نداشته است. او در پاسخ به اینکه آیا شعبه‌ای برای اجرای اینستکس ایجاد شده است؟ گفت: ما در حال ایجاد این شعبه هستیم. او همچنین در پاسخ به منتقدانی که معتقدند اینستکس قابلیت اجرایی ندارد، بیان کرد: باید در این زمینه صبر کنیم فعلا شروع کار است و باید جلو برویم. فعلا برای قضاوت زود است.