تغییرات هفتگی قیمت بیلت فولادی در بازار جهانی

05:27 - 1400/01/18
تغییرات قیمت بیلت در بازار جهانی بر اساس داده های موسسه متال بولتن در هفته گذشته بدین شرح بوده است:
تغییرات هفتگی قیمت بیلت فولادی در بازار جهانی

تغییرات هفتگی قیمت بیلت فولادی در بازار جهانی1