داده ها

آخرین معامله 3,000 11.00 0.37
قیمت پایانی 3,091 80.00 2.66
اولین قیمت 3,179
قیمت دیروز 3,011
بازه روز 3,179 3,000
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 3,101 3,101
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 294.635 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 15
حجم معاملات 106,153
ارزش معاملات 328.152 میلیون
ارزش بازار 910.718 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 106,153 106,153
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 7 9
حقیقی 7 9
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65