داده ها

آخرین معامله 7,403 200.00 2.63
قیمت پایانی 7,496 107.00 1.41
اولین قیمت 7,700
قیمت دیروز 7,603
بازه روز 7,700 7,308
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 294.635 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 290
حجم معاملات 453,894
ارزش معاملات 3.402 میلیارد
ارزش بازار 2.209 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 453,894 453,894
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 102 71
حقیقی 102 71
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65