داده ها

آخرین معامله 2,729 627.00 29.83
قیمت پایانی 2,702 600.00 28.54
اولین قیمت 2,411
قیمت دیروز 2,102
بازه روز 2,729 2,411
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 294.635 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 17
حجم معاملات 395,157
ارزش معاملات 1.068 میلیارد
ارزش بازار 796.105 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 395,157 112,964
حقوقی 0 282,193
تعداد خرید فروش
مجموع 5 6
حقیقی 5 5
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 762.485 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65