قیمت پایانی تغییر درصد
9,177 153.00 1.64

داده ها

آخرین معامله 9,051 279.00 2.99
قیمت پایانی 9,177 153.00 1.64
اولین قیمت 9,500
قیمت دیروز 9,330
بازه روز 9,500 9,051
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 9,764 9,477
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 294.635 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 209
حجم معاملات 492,144
ارزش معاملات 4.517 میلیارد
ارزش بازار 2.704 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 476,332 476,332
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 96 57
حقیقی 96 57
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65