قیمت پایانی تغییر درصد
6,997 192.00 2.82

داده ها

آخرین معامله 7,040 235.00 3.45
قیمت پایانی 6,997 192.00 2.82
اولین قیمت 7,000
قیمت دیروز 6,805
بازه روز 7,100 6,900
قیمت مجاز 7,145 6,465
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5933456
تعداد سهام 87.75 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 71,225

معاملات

تعداد معاملات 56
حجم معاملات 309,614
ارزش معاملات 2.166 میلیارد
ارزش بازار 613.987 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 61,013 309,614
حقوقی 248,601 0
تعداد خرید فروش
مجموع 13 19
حقیقی 10 19
حقوقی 3 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.739 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 800 6,826 7,100 36,084 2
1 150 6,816 7,101 15,000 1
1 200 6,802 7,139 6,200 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65