قیمت پایانی تغییر درصد
10,435 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,494 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,435 0.00 0.00
اولین قیمت 10,865
قیمت دیروز 10,435
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,874 6,220
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8848880
تعداد سهام 87.75 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 75,930

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 915.671 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 12,027 10,350 10,494 2,916 1
2 30,488 10,343 10,495 2,000 1
1 22,000 10,342 10,500 8,196 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65