قیمت پایانی تغییر درصد
17,432 866.00 4.73

داده ها

آخرین معامله 18,300 2.00 0.01
قیمت پایانی 17,432 866.00 4.73
اولین قیمت 17,384
قیمت دیروز 18,298
بازه روز 18,300 17,384
قیمت مجاز 19,212 17,384
بازه هفته 20,700 18,203
بازه سال - -
P/E 14782336
تعداد سهام 124.605 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 49,842

معاملات

تعداد معاملات 753
حجم معاملات 5.508 میلیون
ارزش معاملات 96.019 میلیارد
ارزش بازار 2.172 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.231 میلیون 1.508 میلیون
حقوقی 276,921 4 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 272 126
حقیقی 255 125
حقوقی 17 1
تغییر حقوقی به حقیقی 64.901 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
16 572,000 18,303 18,303 6,154 2
1 2,000 18,290 18,500 2,110 2
1 30,000 18,002 18,667 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65