قیمت پایانی تغییر درصد
8,703 283.00 3.36

داده ها

آخرین معامله 8,838 418.00 4.96
قیمت پایانی 8,703 283.00 3.36
اولین قیمت 8,840
قیمت دیروز 8,420
بازه روز 8,841 8,400
قیمت مجاز 8,841 7,999
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7380144
تعداد سهام 87.75 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 65,359

معاملات

تعداد معاملات 303
حجم معاملات 1.135 میلیون
ارزش معاملات 9.881 میلیارد
ارزش بازار 763.688 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 461,450 511,570
حقوقی 100,120 50,000
تعداد خرید فروش
مجموع 130 57
حقیقی 128 56
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 436.194 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 429 8,800 8,840 1,000 1
1 9,000 8,650 8,841 1,050 1
1 1,154 8,621 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65