قیمت پایانی تغییر درصد
2,531 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,513 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,531 0.00 0.00
اولین قیمت 2,538
قیمت دیروز 2,531
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,769 2,507
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1144012
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.593 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,317 2,513 2,527 1,500 2
2 2,547 2,510 2,535 54,000 2
1 10,000 2,509 2,552 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65