قیمت پایانی تغییر درصد
3,290 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,267 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,290 0.00 0.00
اولین قیمت 3,348
قیمت دیروز 3,290
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,479 3,149
بازه هفته 3,370 2,874
بازه سال - -
P/E 1487080
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.6 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.16 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,200 3,261 3,267 82,333 1
1 1,251 3,260 3,295 19,400 1
2 1,310 3,252 3,301 50 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/28)

65