قیمت پایانی تغییر درصد
1,607 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,650 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,607 0.00 0.00
اولین قیمت 1,600
قیمت دیروز 1,607
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,680 1,520
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 726364
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.821 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 1,650 1,650 63,608 3
3 79,662 1,640 1,659 100,605 2
1 10,000 1,633 1,660 11,500 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65