قیمت پایانی تغییر درصد
1,373 28.00 2.08

داده ها

آخرین معامله 1,398 53.00 3.94
قیمت پایانی 1,373 28.00 2.08
اولین قیمت 1,386
قیمت دیروز 1,345
بازه روز 1,399 1,350
قیمت مجاز 1,412 1,278
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 620596
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 298
حجم معاملات 3.2 میلیون
ارزش معاملات 4.395 میلیارد
ارزش بازار 4.119 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.15 میلیون 3.071 میلیون
حقوقی 50,000 129,794
تعداد خرید فروش
مجموع 98 87
حقیقی 97 84
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 109.557 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,660 1,373 1,399 30,000 1
1 18,665 1,371 1,400 96,720 5
1 768 1,369 1,401 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65