قیمت پایانی تغییر درصد
1,437 62.00 4.14

داده ها

آخرین معامله 1,464 35.00 2.33
قیمت پایانی 1,437 62.00 4.14
اولین قیمت 1,464
قیمت دیروز 1,499
بازه روز 1,490 1,425
قیمت مجاز 1,405 1,273
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 649524
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 178
حجم معاملات 1.927 میلیون
ارزش معاملات 2.77 میلیارد
ارزش بازار 4.311 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.742 میلیون 1.927 میلیون
حقوقی 185,001 0
تعداد خرید فروش
مجموع 84 28
حقیقی 83 28
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 265.846 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,455 1,469 7,506 1
3 23,187 1,452 1,470 100,000 1
2 11,000 1,450 1,484 7,667 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65