قیمت پایانی تغییر درصد
1,755 27.00 1.56

داده ها

آخرین معامله 1,773 45.00 2.60
قیمت پایانی 1,755 27.00 1.56
اولین قیمت 1,713
قیمت دیروز 1,728
بازه روز 1,785 1,711
قیمت مجاز 1,405 1,273
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 793260
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 259
حجم معاملات 2.555 میلیون
ارزش معاملات 4.485 میلیارد
ارزش بازار 5.265 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 922,498 2.526 میلیون
حقوقی 1.633 میلیون 29,094
تعداد خرید فروش
مجموع 71 95
حقیقی 69 93
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.815 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,770 1,773 14,989 1
4 313,456 1,750 1,774 19,169 1
2 16,040 1,749 1,775 6,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65