قیمت پایانی تغییر درصد
1,732 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,729 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,732 0.00 0.00
اولین قیمت 1,660
قیمت دیروز 1,732
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,797 1,627
بازه هفته 1,880 1,705
بازه سال - -
P/E -1008024
تعداد سهام 61.504 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 106.524 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,729 1,730 106,000 3
5 116,115 1,728 1,731 1,432 1
7 131,425 1,727 1,734 461 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65