قیمت پایانی تغییر درصد
2,512 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,512 0.00 0.00
اولین قیمت 2,547
قیمت دیروز 2,512
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,695 2,439
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1461984
تعداد سهام 33.181 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 83.35 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 586 2,520 2,520 190,000 4
3 142,000 2,500 2,529 10,000 1
8 211,983 2,499 2,530 8,715 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65