قیمت پایانی تغییر درصد
1,465 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,462 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,465 0.00 0.00
اولین قیمت 1,450
قیمت دیروز 1,465
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,978 1,790
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -852630
تعداد سهام 61.504 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 90.103 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 40,540 1,460 1,462 214,869 13
17 859,981 1,459 1,463 202,500 4
5 45,928 1,458 1,464 243,684 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65