قیمت پایانی تغییر درصد
1,569 27.00 1.69

داده ها

آخرین معامله 1,560 36.00 2.26
قیمت پایانی 1,569 27.00 1.69
اولین قیمت 1,612
قیمت دیروز 1,596
بازه روز 1,612 1,556
قیمت مجاز 1,978 1,790
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -913158
تعداد سهام 61.504 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 6,749
حجم معاملات 67.676 میلیون
ارزش معاملات 106.213 میلیارد
ارزش بازار 96.499 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 66.849 میلیون 67.669 میلیون
حقوقی 826,200 7,000
تعداد خرید فروش
مجموع 2,743 1,147
حقیقی 2,737 1,146
حقوقی 6 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.285 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,001 1,560 1,560 88,566 5
2 19,559 1,559 1,561 50,000 1
13 247,865 1,558 1,562 211,621 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65