قیمت پایانی تغییر درصد
1,905 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,912 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,905 0.00 0.00
اولین قیمت 1,988
قیمت دیروز 1,905
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,080 1,882
بازه هفته 1,988 1,882
بازه سال - -
P/E -1108710
تعداد سهام 61.504 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 117.164 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 127,432 1,910 1,916 92,422 2
9 301,848 1,909 1,917 75,000 2
10 259,033 1,908 1,918 22,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65