قیمت پایانی تغییر درصد
1,560 67.00 4.12

داده ها

آخرین معامله 1,546 81.00 4.98
قیمت پایانی 1,560 67.00 4.12
اولین قیمت 1,611
قیمت دیروز 1,627
بازه روز 1,611 1,546
قیمت مجاز 1,708 1,546
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -907920
تعداد سهام 61.504 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 9,024
حجم معاملات 104.008 میلیون
ارزش معاملات 162.252 میلیارد
ارزش بازار 95.946 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 102.602 میلیون 91.308 میلیون
حقوقی 1.406 میلیون 12.7 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 4,424 877
حقیقی 4,417 874
حقوقی 7 3
تغییر حقوقی به حقیقی 17.618 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 1,546 40.841 میلیون 651
0 0 0 1,547 15,730 1
0 0 0 1,548 33,265 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65