قیمت پایانی تغییر درصد
1,806 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,820 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,806 0.00 0.00
اولین قیمت 1,759
قیمت دیروز 1,806
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,978 1,790
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1051092
تعداد سهام 61.504 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 111.075 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 133,500 1,819 1,820 2.086 میلیون 68
2 121,388 1,818 1,821 101,000 2
4 316,436 1,817 1,822 322,574 8

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65