قیمت پایانی تغییر درصد
2,689 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,690 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,689 0.00 0.00
اولین قیمت 2,682
قیمت دیروز 2,689
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,841 2,571
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1564998
تعداد سهام 33.181 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 89.223 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 6,000 2,690 2,690 4.051 میلیون 41
3 8,561 2,689 2,698 1,999 1
3 5,403 2,688 2,699 400,000 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65