قیمت پایانی تغییر درصد
15,405 429.00 2.71

داده ها

آخرین معامله 15,201 633.00 4.00
قیمت پایانی 15,405 429.00 2.71
اولین قیمت 15,500
قیمت دیروز 15,834
بازه روز 16,100 15,050
قیمت مجاز 16,625 15,043
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 41162160
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 312
حجم معاملات 388,392
ارزش معاملات 5.983 میلیارد
ارزش بازار 3.851 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 388,392 388,392
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 163 85
حقیقی 163 85
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 15,090 15,201 13,681 1
1 500 15,062 15,300 1,682 2
1 2,500 15,060 15,325 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65