قیمت پایانی تغییر درصد
12,469 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,550 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,469 0.00 0.00
اولین قیمت 13,000
قیمت دیروز 12,469
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,505 12,219
بازه هفته 13,035 10,557
بازه سال - -
P/E 33317168
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.117 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 363 12,470 12,550 6,000 2
1 90 12,469 12,580 250 1
2 649 12,461 12,590 1,900 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65