قیمت پایانی تغییر درصد
6,777 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,845 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,777 0.00 0.00
اولین قیمت 6,770
قیمت دیروز 6,777
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,670 4,226
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 18108144
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.694 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 5,811 6,890 10,500 1
1 20,000 5,634 7,104 2,500 1
1 400 5,446 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/28)

65