قیمت پایانی تغییر درصد
5,711 257.00 4.71

داده ها

آخرین معامله 5,700 246.00 4.51
قیمت پایانی 5,711 257.00 4.71
اولین قیمت 5,415
قیمت دیروز 5,454
بازه روز 5,726 5,415
قیمت مجاز 4,670 4,226
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 15259792
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 211
حجم معاملات 930,650
ارزش معاملات 5.315 میلیارد
ارزش بازار 1.428 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 925,060 930,650
حقوقی 5,590 0
تعداد خرید فروش
مجموع 69 72
حقیقی 68 72
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 31.924 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 5,586 5,700 9,396 1
1 5,000 5,575 5,725 4,262 1
1 10,000 5,550 5,726 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65