قیمت پایانی تغییر درصد
6,535 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,535 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,535 0.00 0.00
اولین قیمت 6,535
قیمت دیروز 6,535
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,861 6,209
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 17461520
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.634 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 6,031 0 0 0
1 2,000 6,000 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/26)

65