قیمت پایانی تغییر درصد
5,810 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,810 0.00 0.00
اولین قیمت 5,950
قیمت دیروز 5,810
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,100 5,520
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 15524320
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.453 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 375 5,481 5,800 8,000 2
1 1,000 5,316 5,900 1,500 1
0 0 0 5,990 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65