داده ها

آخرین معامله 2,827 26.00 0.91
قیمت پایانی 2,894 41.00 1.44
اولین قیمت 2,970
قیمت دیروز 2,853
بازه روز 2,980 2,826
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 440 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 136
حجم معاملات 631,292
ارزش معاملات 1.827 میلیارد
ارزش بازار 1.273 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 631,292 631,292
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 66 31
حقیقی 66 31
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/4)

65