داده ها

آخرین معامله 4,952 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,944 0.00 0.00
اولین قیمت 4,940
قیمت دیروز 4,944
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,699 4,427
بازه هفته 4,952 4,199
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 440 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.175 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 40,503 4,699 0 0 0
2 10,500 4,680 0 0 0
2 6,000 4,671 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65