داده ها

آخرین معامله 9,290 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,286 0.00 0.00
اولین قیمت 9,800
قیمت دیروز 9,286
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,250 4,750
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1717910
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.036 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,086 9,201 9,450 2,216 2
3 8,607 9,110 9,600 6,300 4
1 1,000 9,102 9,750 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65