داده ها

آخرین معامله 4,691 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,691 0.00 0.00
اولین قیمت 4,691
قیمت دیروز 4,691
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,925 4,457
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 867835
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.049 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
24 232,657 4,691 0 0 0
1 1,000 4,468 0 0 0
1 2,500 3,176 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65