قیمت پایانی تغییر درصد
12,579 567.00 4.72

داده ها

آخرین معامله 12,612 600.00 5.00
قیمت پایانی 12,579 567.00 4.72
اولین قیمت 12,331
قیمت دیروز 12,012
بازه روز 12,612 12,331
قیمت مجاز 12,612 11,412
بازه هفته 11,767 11,074
بازه سال - -
P/E 2327115
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 376
حجم معاملات 1.396 میلیون
ارزش معاملات 17.564 میلیارد
ارزش بازار 8.176 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.373 میلیون 1.039 میلیون
حقوقی 23,072 357,800
تعداد خرید فروش
مجموع 147 150
حقیقی 145 148
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 4.211 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
20 51,566 12,612 13,000 2,200 2
1 1,000 12,550 13,190 1,250 1
1 14,276 12,490 13,302 697 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65