داده ها

آخرین معامله 5,589 107.00 1.95
قیمت پایانی 5,495 13.00 0.24
اولین قیمت 5,597
قیمت دیروز 5,482
بازه روز 5,597 5,411
قیمت مجاز 5,250 4,750
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1016575
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 100
حجم معاملات 432,665
ارزش معاملات 2.377 میلیارد
ارزش بازار 3.572 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 432,665 432,665
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 41 34
حقیقی 41 34
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 179 5,510 5,589 3,676 1
2 3,819 5,500 5,595 6,084 1
1 7,500 5,471 5,599 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65