داده ها

آخرین معامله 4,919 122.00 2.54
قیمت پایانی 4,885 88.00 1.83
اولین قیمت 4,897
قیمت دیروز 4,797
بازه روز 4,925 4,790
قیمت مجاز 5,250 4,750
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 903725
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 96
حجم معاملات 470,260
ارزش معاملات 2.297 میلیارد
ارزش بازار 3.175 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 470,260 430,260
حقوقی 0 40,000
تعداد خرید فروش
مجموع 32 33
حقیقی 32 32
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 195.4 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 4,722 4,900 7,500 1
1 5,000 4,702 4,920 5,000 1
1 4,274 4,651 4,925 27,919 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65