قیمت پایانی تغییر درصد
7,921 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,999 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,921 0.00 0.00
اولین قیمت 8,000
قیمت دیروز 7,921
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,288 7,500
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1465385
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.149 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,258 7,901 8,000 1,850 1
1 1,000 7,900 8,010 8,000 1
1 1,880 7,897 8,014 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65