داده ها

آخرین معامله 4,985 78.00 1.54
قیمت پایانی 4,937 126.00 2.49
اولین قیمت 4,920
قیمت دیروز 5,063
بازه روز 5,100 4,820
قیمت مجاز 5,316 4,810
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 913345
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 91
حجم معاملات 267,614
ارزش معاملات 1.321 میلیارد
ارزش بازار 3.209 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 169,614 269,614
حقوقی 100,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 44 29
حقیقی 43 29
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 493.7 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,675 4,872 4,984 15,621 2
1 10,000 4,871 4,985 2,209 1
2 3,209 4,869 4,990 17,500 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65