قیمت پایانی تغییر درصد
14,089 466.00 3.20

داده ها

آخرین معامله 14,000 555.00 3.81
قیمت پایانی 14,089 466.00 3.20
اولین قیمت 14,553
قیمت دیروز 14,555
بازه روز 14,553 13,888
قیمت مجاز 15,282 13,828
بازه هفته 14,443 14,000
بازه سال - -
P/E 1155298
تعداد سهام 185 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 74,000

معاملات

تعداد معاملات 905
حجم معاملات 1.562 میلیون
ارزش معاملات 22.003 میلیارد
ارزش بازار 2.606 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.562 میلیون 1.562 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 450 174
حقیقی 450 174
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 150 13,951 14,050 1,000 1
2 7,117 13,910 14,085 25,000 1
1 138 13,903 14,100 27,950 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65