قیمت پایانی تغییر درصد
6,439 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,420 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,439 0.00 0.00
اولین قیمت 6,146
قیمت دیروز 6,439
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,490 5,872
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 527998
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 86,520

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 965.85 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,600 6,353 6,489 5,000 1
3 4,095 6,352 6,490 20,186 4
3 5,327 6,351 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65