قیمت پایانی تغییر درصد
6,909 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,840 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,909 0.00 0.00
اولین قیمت 6,636
قیمت دیروز 6,909
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,576 6,856
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 566538
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 70,383

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.036 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,500 6,811 6,889 1,490 1
1 3,000 6,805 6,890 17,867 2
1 29,500 6,800 6,900 10,747 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65