قیمت پایانی تغییر درصد
6,892 314.00 4.77

داده ها

آخرین معامله 6,600 22.00 0.33
قیمت پایانی 6,892 314.00 4.77
اولین قیمت 6,600
قیمت دیروز 6,578
بازه روز 6,906 6,600
قیمت مجاز 6,906 6,250
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 565144
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 72,223

معاملات

تعداد معاملات 25
حجم معاملات 111,000
ارزش معاملات 765.012 میلیون
ارزش بازار 1.034 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1,000 111,000
حقوقی 110,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 4 20
حقیقی 2 20
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 758.12 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,200 6,600 6,849 10,400 2
2 6,813 6,454 6,850 7,590 3
1 5,000 6,450 6,897 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65