قیمت پایانی تغییر درصد
11,782 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,782 0.00 0.00
اولین قیمت 11,666
قیمت دیروز 11,782
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,576 6,856
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 966124
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 70,383

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.767 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 11,780 11,970 46,890 4
2 1,100 11,770 11,972 923 2
1 12,000 11,755 11,979 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65