قیمت پایانی تغییر درصد
16,244 462.00 2.77

داده ها

آخرین معامله 16,000 706.00 4.23
قیمت پایانی 16,244 462.00 2.77
اولین قیمت 16,500
قیمت دیروز 16,706
بازه روز 17,100 15,872
قیمت مجاز 17,541 15,871
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 44557292
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 96,000

معاملات

تعداد معاملات 208
حجم معاملات 157,153
ارزش معاملات 2.553 میلیارد
ارزش بازار 3.899 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 154,153 157,153
حقوقی 3,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 57 91
حقیقی 56 91
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 48.732 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 15,882 16,000 935 2
1 188 15,880 16,099 563 1
1 1,000 15,873 16,199 6,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65