قیمت پایانی تغییر درصد
3,889 188.00 4.61

داده ها

آخرین معامله 3,874 203.00 4.98
قیمت پایانی 3,889 188.00 4.61
اولین قیمت 4,000
قیمت دیروز 4,077
بازه روز 4,000 3,874
قیمت مجاز 4,280 3,874
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10667527
تعداد سهام 2.504 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.002 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,632
حجم معاملات 14.55 میلیون
ارزش معاملات 56.585 میلیارد
ارزش بازار 9.738 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 14.55 میلیون 13.05 میلیون
حقوقی 0 1.5 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,350 300
حقیقی 1,350 299
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 5.834 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 25,000 3,850 3,900 32,723 1
1 562 1,782 3,917 1,111 1
2 30,000 1,000 3,925 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65