قیمت پایانی تغییر درصد
7,010 333.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 7,010 333.00 4.99
قیمت پایانی 7,010 333.00 4.99
اولین قیمت 7,010
قیمت دیروز 6,677
بازه روز 7,010 7,010
قیمت مجاز 7,010 6,344
بازه هفته 6,136 5,402
بازه سال - -
P/E 19228430
تعداد سهام 2.504 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.002 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 436
حجم معاملات 2.711 میلیون
ارزش معاملات 19.008 میلیارد
ارزش بازار 17.553 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.711 میلیون 2.711 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 133 240
حقیقی 133 240
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
517 2.605 میلیون 7,010 0 0 0
2 1,000 7,009 0 0 0
3 1,633 7,008 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65