قیمت پایانی تغییر درصد
4,226 194.00 4.81

داده ها

آخرین معامله 4,233 201.00 4.99
قیمت پایانی 4,226 194.00 4.81
اولین قیمت 4,233
قیمت دیروز 4,032
بازه روز 4,233 4,180
قیمت مجاز 16,541 14,967
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11591918
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 96,000

معاملات

تعداد معاملات 927
حجم معاملات 7.775 میلیون
ارزش معاملات 32.856 میلیارد
ارزش بازار 1.014 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.573 میلیون 6.723 میلیون
حقوقی 199,998 1.05 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 458 246
حقیقی 457 244
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 3.592 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 4,201 4,233 263,252 11
6 36,429 4,200 0 0 0
1 19,214 4,198 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65