قیمت پایانی تغییر درصد
8,610 419.00 4.64

داده ها

آخرین معامله 8,578 451.00 5.00
قیمت پایانی 8,610 419.00 4.64
اولین قیمت 9,110
قیمت دیروز 9,029
بازه روز 9,110 8,578
قیمت مجاز 9,480 8,578
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7809270
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 144
حجم معاملات 250,399
ارزش معاملات 2.156 میلیارد
ارزش بازار 1.292 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 250,399 250,399
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 103 19
حقیقی 103 19
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 8,578 1.104 میلیون 73
0 0 0 8,611 1,000 1
0 0 0 8,800 13,261 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65