قیمت پایانی تغییر درصد
5,347 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,352 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,347 0.00 0.00
اولین قیمت 5,210
قیمت دیروز 5,347
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,352 4,844
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4849729
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 802.05 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 53,398 5,352 5,519 6,000 1
1 300 5,350 5,600 4,000 1
1 4,600 5,340 5,630 1,720 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65