قیمت پایانی تغییر درصد
11,002 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,120 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,002 0.00 0.00
اولین قیمت 11,655
قیمت دیروز 11,002
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,115 10,963
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9978814
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.65 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 11,111 11,240 888 3
1 200 11,110 11,265 4,000 1
1 91 11,102 11,420 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65