قیمت پایانی تغییر درصد
6,514 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,532 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,514 0.00 0.00
اولین قیمت 6,529
قیمت دیروز 6,514
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,907 4,441
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5908198
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 977.1 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 146,353 6,532 7,100 1,000 1
1 229 6,501 7,200 5,575 1
1 162 6,450 7,247 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65