داده ها

آخرین معامله 3,252 154.00 4.97
قیمت پایانی 3,222 124.00 4.00
اولین قیمت 3,190
قیمت دیروز 3,098
بازه روز 3,252 3,100
قیمت مجاز 2,390 2,252
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 230
حجم معاملات 2.417 میلیون
ارزش معاملات 7.79 میلیارد
ارزش بازار 1.611 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.402 میلیون 2.417 میلیون
حقوقی 15,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 66 86
حقیقی 65 86
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 48.33 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 2,302 2,319 13,816 1
1 12,119 2,301 2,320 27,903 5
1 869 2,290 2,321 11,016 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65