قیمت پایانی تغییر درصد
6,227 239.00 3.99

داده ها

آخرین معامله 6,227 239.00 3.99
قیمت پایانی 6,227 239.00 3.99
اولین قیمت 6,227
قیمت دیروز 5,988
بازه روز 6,227 6,227
قیمت مجاز 5,321 5,113
بازه هفته 5,644 5,321
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 180 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 127
حجم معاملات 1.326 میلیون
ارزش معاملات 8.259 میلیارد
ارزش بازار 1.121 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.326 میلیون 1.326 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 40 39
حقیقی 40 39
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
45 885,484 5,321 0 0 0
1 5,000 5,217 0 0 0
2 4,093 5,113 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/28)

65