قیمت پایانی تغییر درصد
901 155.00 20.78

داده ها

آخرین معامله 901 155.00 20.78
قیمت پایانی 901 155.00 20.78
اولین قیمت 901
قیمت دیروز 746
بازه روز 901 901
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 790 740
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 24
حجم معاملات 311,606
ارزش معاملات 280.757 میلیون
ارزش بازار 1.802 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 311,606 311,606
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 11 10
حقیقی 11 10
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65