قیمت پایانی تغییر درصد
2,150 21.00 0.97

داده ها

آخرین معامله 2,150 21.00 0.97
قیمت پایانی 2,150 21.00 0.97
اولین قیمت 2,150
قیمت دیروز 2,171
بازه روز 2,150 2,150
قیمت مجاز 2,272 2,228
بازه هفته 2,228 2,184
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 8
حجم معاملات 17,684
ارزش معاملات 38.021 میلیون
ارزش بازار 4.3 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 17,684 17,684
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 8 1
حقیقی 8 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,228 382,269 24
0 0 0 2,272 10,000 1
0 0 0 2,294 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65