قیمت پایانی تغییر درصد
11,715 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,715 0.00 0.00
اولین قیمت 11,899
قیمت دیروز 11,715
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,300 11,130
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3409065
تعداد سهام 20 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 887,863

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 234.3 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 70,428 11,722 11,722 29,259 1
2 1,713 11,699 11,725 5,000 1
2 1,100 11,698 11,739 7,854 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/24)

65