قیمت پایانی تغییر درصد
9,242 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,210 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,242 0.00 0.00
اولین قیمت 9,290
قیمت دیروز 9,242
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,289 7,501
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2689422
تعداد سهام 20 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.286 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 184.84 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,000 9,210 9,230 7,335 9
3 5,680 9,207 9,234 5,105 1
1 110 9,205 9,237 2,572 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65