قیمت پایانی تغییر درصد
5,451 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,458 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,451 0.00 0.00
اولین قیمت 5,450
قیمت دیروز 5,451
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,724 5,180
بازه هفته 5,657 5,260
بازه سال - -
P/E 1586241
تعداد سهام 51 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.838 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 278.001 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,643 5,450 5,458 1,000 1
1 5,333 5,433 5,469 10,000 1
1 3,000 5,426 5,470 3,080 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65