قیمت پایانی تغییر درصد
13,098 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,150 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,098 0.00 0.00
اولین قیمت 13,500
قیمت دیروز 13,098
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,314 12,952
بازه هفته 13,540 12,953
بازه سال - -
P/E 3811518
تعداد سهام 20 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,877

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 261.96 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 22,197 13,101 13,101 18,383 1
4 6,097 13,100 13,167 1,118 1
4 19,850 13,080 13,180 1,495 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65