قیمت پایانی تغییر درصد
10,650 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,850 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,650 0.00 0.00
اولین قیمت 10,620
قیمت دیروز 10,650
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,289 7,501
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3099150
تعداد سهام 20 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.286 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 213 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 55,968 10,770 10,850 2,352 1
1 1,857 10,720 10,859 100 1
1 1,858 10,710 10,860 370 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65