قیمت پایانی تغییر درصد
7,148 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,140 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,148 0.00 0.00
اولین قیمت 7,150
قیمت دیروز 7,148
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,490 6,778
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2080068
تعداد سهام 20 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.47 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 142.96 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 14,724 7,200 7,200 151,389 6
2 11,400 7,138 7,227 3,113 1
1 10,000 7,135 7,250 30,959 6

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65