قیمت پایانی تغییر درصد
7,384 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,499 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,384 0.00 0.00
اولین قیمت 7,501
قیمت دیروز 7,384
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,001 7,239
بازه هفته 8,100 7,300
بازه سال - -
P/E 4740528
تعداد سهام 8.064 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.264 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 59.545 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 8,609 7,499 7,499 17,691 2
1 3,238 7,440 7,500 7,699 3
1 1,000 7,437 7,550 12,300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65