قیمت پایانی تغییر درصد
5,538 15.00 0.27

داده ها

آخرین معامله 5,500 23.00 0.42
قیمت پایانی 5,538 15.00 0.27
اولین قیمت 5,556
قیمت دیروز 5,523
بازه روز 5,688 5,440
قیمت مجاز 4,653 4,211
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3555396
تعداد سهام 8.064 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.263 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,280
حجم معاملات 10.583 میلیون
ارزش معاملات 58.607 میلیارد
ارزش بازار 44.658 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10.247 میلیون 9.18 میلیون
حقوقی 335,878 1.403 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 806 609
حقیقی 803 604
حقوقی 3 5
تغییر حقوقی به حقیقی 5.909 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 21,520 5,490 5,539 53,395 2
1 10,000 5,483 5,547 5,000 1
3 5,374 5,482 5,550 11,605 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65