قیمت پایانی تغییر درصد
6,764 289.00 4.10

داده ها

آخرین معامله 6,790 263.00 3.73
قیمت پایانی 6,764 289.00 4.10
اولین قیمت 7,040
قیمت دیروز 7,053
بازه روز 7,040 6,701
قیمت مجاز 7,405 6,701
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4342488
تعداد سهام 8.064 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.449 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,924
حجم معاملات 9.408 میلیون
ارزش معاملات 63.634 میلیارد
ارزش بازار 54.545 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.85 میلیون 9.37 میلیون
حقوقی 3.557 میلیون 37,150
تعداد خرید فروش
مجموع 768 388
حقیقی 734 387
حقوقی 34 1
تغییر حقوقی به حقیقی 23.809 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 6,756 6,800 19,553 1
1 21,000 6,755 6,830 20,000 1
1 800 6,751 6,835 12,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65