قیمت پایانی تغییر درصد
4,423 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,423 0.00 0.00
اولین قیمت 4,349
قیمت دیروز 4,423
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,503 4,075
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2839566
تعداد سهام 8.064 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.186 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 35.667 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,295 4,390 4,424 5,000 1
1 1,340 4,387 4,450 7,000 2
3 9,053 4,386 4,452 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65