قیمت پایانی تغییر درصد
7,003 9.00 0.13

داده ها

آخرین معامله 6,999 13.00 0.19
قیمت پایانی 7,003 9.00 0.13
اولین قیمت 6,907
قیمت دیروز 7,012
بازه روز 7,000 6,907
قیمت مجاز 4,653 4,211
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4495926
تعداد سهام 8.064 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.263 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 85
حجم معاملات 357,082
ارزش معاملات 2.491 میلیارد
ارزش بازار 56.472 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 346,392 357,770
حقوقی 11,378 0
تعداد خرید فروش
مجموع 40 44
حقیقی 39 44
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 79.68 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,775 6,970 6,999 49,862 3
2 10,155 6,962 7,000 220,480 14
2 10,702 6,954 7,010 20,300 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65