قیمت پایانی تغییر درصد
6,592 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,552 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,592 0.00 0.00
اولین قیمت 6,559
قیمت دیروز 6,592
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,684 6,048
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10072576
تعداد سهام 633 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.173 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,750 6,552 6,640 3,000 1
1 160 6,551 6,679 11,000 1
1 20,000 6,512 6,680 1,451 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65