قیمت پایانی تغییر درصد
14,163 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,163 0.00 0.00
اولین قیمت 14,000
قیمت دیروز 14,163
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,690 13,292
بازه هفته 14,799 13,489
بازه سال - -
P/E 21641064
تعداد سهام 633 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.965 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,000 14,060 14,100 1,440 1
1 396 14,050 14,199 1 1
1 353 14,005 14,200 49,538 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65