قیمت پایانی تغییر درصد
12,514 53.00 0.43

داده ها

آخرین معامله 12,276 185.00 1.48
قیمت پایانی 12,514 53.00 0.43
اولین قیمت 12,871
قیمت دیروز 12,461
بازه روز 12,871 12,110
قیمت مجاز 13,084 11,838
بازه هفته 13,060 12,400
بازه سال - -
P/E 19121392
تعداد سهام 633 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 822
حجم معاملات 2.562 میلیون
ارزش معاملات 32.055 میلیارد
ارزش بازار 7.921 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.522 میلیون 2.562 میلیون
حقوقی 39,500 0
تعداد خرید فروش
مجموع 259 210
حقیقی 258 210
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 494.303 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 23,152 12,206 12,299 3,000 1
1 8,000 12,205 12,300 580 1
1 1,000 12,202 12,499 4,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65