قیمت پایانی تغییر درصد
2,328 60.00 2.65

داده ها

آخرین معامله 2,336 68.00 3.00
قیمت پایانی 2,328 60.00 2.65
اولین قیمت 2,330
قیمت دیروز 2,268
بازه روز 2,336 2,252
قیمت مجاز 2,391 2,253
بازه هفته 2,600 2,253
بازه سال - -
P/E 314280
تعداد سهام 1.39 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 92
حجم معاملات 392,369
ارزش معاملات 913.6 میلیون
ارزش بازار 3.236 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 392,369 392,369
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 29 50
حقیقی 29 50
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 43,227 2,320 2,322 550 1
1 24,279 2,305 2,337 1,319 1
1 500 2,271 2,338 32,188 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65