داده ها

آخرین معامله 2,519 22.00 0.87
قیمت پایانی 2,529 12.00 0.47
اولین قیمت 2,609
قیمت دیروز 2,541
بازه روز 2,609 2,491
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 341415
تعداد سهام 1.39 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 191
حجم معاملات 980,991
ارزش معاملات 2.481 میلیارد
ارزش بازار 3.515 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 980,991 980,991
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 75 58
حقیقی 75 58
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65