داده ها

آخرین معامله 6,006 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,965 0.00 0.00
اولین قیمت 6,009
قیمت دیروز 5,965
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,557 5,235
بازه هفته 6,009 5,105
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 160 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 954.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
46 526,689 5,557 0 0 0
1 562 5,500 0 0 0
1 500 5,431 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65