داده ها

آخرین معامله 2,409 233.00 8.82
قیمت پایانی 2,440 202.00 7.65
اولین قیمت 2,599
قیمت دیروز 2,642
بازه روز 2,599 2,400
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 160 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 120
حجم معاملات 622,132
ارزش معاملات 1.518 میلیارد
ارزش بازار 390.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 622,132 622,132
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 52 31
حقیقی 52 31
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65