قیمت پایانی تغییر درصد
6,073 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,150 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,073 0.00 0.00
اولین قیمت 6,090
قیمت دیروز 6,073
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,436 5,824
بازه هفته 6,200 5,200
بازه سال - -
P/E 1032410
تعداد سهام 2.74 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.096 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.64 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 6,170 6,170 8,716 3
1 17,000 6,146 6,180 7,000 2
1 5,000 6,142 6,190 47,108 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65