قیمت پایانی تغییر درصد
4,473 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,545 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,473 0.00 0.00
اولین قیمت 4,380
قیمت دیروز 4,473
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,545 4,113
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 760410
تعداد سهام 2.192 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 876,779

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.805 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
38 1.304 میلیون 4,545 4,634 3,183 1
1 10,444 4,540 4,643 2,572 2
1 500 4,440 4,940 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65