قیمت پایانی تغییر درصد
4,325 4.00 0.09

داده ها

آخرین معامله 4,408 79.00 1.82
قیمت پایانی 4,325 4.00 0.09
اولین قیمت 4,390
قیمت دیروز 4,329
بازه روز 4,447 4,122
قیمت مجاز 5,567 5,037
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 735250
تعداد سهام 2.192 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 876,779

معاملات

تعداد معاملات 400
حجم معاملات 1.841 میلیون
ارزش معاملات 7.965 میلیارد
ارزش بازار 9.48 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.845 میلیون 1.845 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 168 83
حقیقی 168 83
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,235 4,397 4,407 500 1
1 1,000 4,340 4,408 1,733 3
1 1,200 4,338 4,409 18,569 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65