قیمت پایانی تغییر درصد
4,363 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,395 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,363 0.00 0.00
اولین قیمت 4,416
قیمت دیروز 4,363
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,465 4,945
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 741710
تعداد سهام 2.377 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.373 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,270 4,341 4,540 1,207 1
1 3,000 4,328 4,580 2,069 2
1 1,000 4,320 4,590 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/16)

65