قیمت پایانی تغییر درصد
4,430 2.00 0.05

داده ها

آخرین معامله 4,399 33.00 0.74
قیمت پایانی 4,430 2.00 0.05
اولین قیمت 4,400
قیمت دیروز 4,432
بازه روز 4,410 4,399
قیمت مجاز 5,567 5,037
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 753100
تعداد سهام 2.192 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 876,779

معاملات

تعداد معاملات 9
حجم معاملات 71,000
ارزش معاملات 312.832 میلیون
ارزش بازار 9.71 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 72,249 72,249
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 8 4
حقیقی 8 4
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 490 4,400 4,566 41,812 2
1 22,627 4,399 4,567 2,250 1
5 70,147 4,390 4,569 6,951 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65