قیمت پایانی تغییر درصد
4,989 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,850 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,989 0.00 0.00
اولین قیمت 4,966
قیمت دیروز 4,989
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,567 5,037
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 848130
تعداد سهام 2.192 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 876,779

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.936 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 4,800 4,912 265 1
1 11,600 4,765 4,937 8,200 1
1 220 4,710 4,990 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65