قیمت پایانی تغییر درصد
5,763 48.00 0.83

داده ها

آخرین معامله 5,737 74.00 1.27
قیمت پایانی 5,763 48.00 0.83
اولین قیمت 5,900
قیمت دیروز 5,811
بازه روز 6,054 5,521
قیمت مجاز 6,101 5,521
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 74919
تعداد سهام 420.741 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 168,296

معاملات

تعداد معاملات 411
حجم معاملات 1.069 میلیون
ارزش معاملات 6.162 میلیارد
ارزش بازار 2.425 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.069 میلیون 1.069 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 158 86
حقیقی 158 86
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,800 5,541 5,800 11,920 2
1 500 5,539 5,830 2,941 1
1 3,710 5,527 5,889 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65