قیمت پایانی تغییر درصد
2,595 75.00 2.81

داده ها

آخرین معامله 2,661 9.00 0.34
قیمت پایانی 2,595 75.00 2.81
اولین قیمت 2,739
قیمت دیروز 2,670
بازه روز 2,739 2,541
قیمت مجاز 2,884 2,610
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 33735
تعداد سهام 420.741 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 189,251

معاملات

تعداد معاملات 122
حجم معاملات 460,039
ارزش معاملات 1.194 میلیارد
ارزش بازار 1.092 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 460,039 460,039
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 59 24
حقیقی 59 24
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 2,619 2,653 3,000 1
1 1,880 2,617 2,669 7,816 2
1 22,833 2,613 2,690 800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65