قیمت پایانی تغییر درصد
4,532 172.00 3.94

داده ها

آخرین معامله 4,578 218.00 5.00
قیمت پایانی 4,532 172.00 3.94
اولین قیمت 4,360
قیمت دیروز 4,360
بازه روز 4,578 4,360
قیمت مجاز 4,578 4,142
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 58916
تعداد سهام 420.741 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 168,296

معاملات

تعداد معاملات 444
حجم معاملات 2.154 میلیون
ارزش معاملات 9.759 میلیارد
ارزش بازار 1.907 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.154 میلیون 2.154 میلیون
حقوقی 0 1
تعداد خرید فروش
مجموع 201 132
حقیقی 201 131
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 4,532

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
41 429,255 4,578 4,595 15,000 1
1 2,000 4,521 4,698 30,000 1
1 1,000 4,516 4,727 222 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65