قیمت پایانی تغییر درصد
2,925 150.00 4.88

داده ها

آخرین معامله 2,922 153.00 4.98
قیمت پایانی 2,925 150.00 4.88
اولین قیمت 3,000
قیمت دیروز 3,075
بازه روز 3,000 2,922
قیمت مجاز 3,228 2,922
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 38025
تعداد سهام 420.741 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 168,296

معاملات

تعداد معاملات 122
حجم معاملات 558,669
ارزش معاملات 1.634 میلیارد
ارزش بازار 1.231 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 558,669 558,669
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 59 29
حقیقی 59 29
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 2,755 2,922 31,560 5
0 0 0 2,982 1,046 2
0 0 0 2,991 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65