قیمت پایانی تغییر درصد
5,424 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,424 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,424 0.00 0.00
اولین قیمت 5,424
قیمت دیروز 5,424
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,884 2,610
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 70512
تعداد سهام 420.741 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 189,251

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.282 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
43 1.197 میلیون 5,424 0 0 0
1 400 5,300 0 0 0
2 100,000 5,166 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65