قیمت پایانی تغییر درصد
1,808 86.00 4.54

داده ها

آخرین معامله 1,800 94.00 4.96
قیمت پایانی 1,808 86.00 4.54
اولین قیمت 1,847
قیمت دیروز 1,894
بازه روز 1,859 1,800
قیمت مجاز 1,988 1,800
بازه هفته 2,000 1,934
بازه سال - -
P/E 307360
تعداد سهام 12.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 512
حجم معاملات 5.884 میلیون
ارزش معاملات 10.641 میلیارد
ارزش بازار 22.6 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.642 میلیون 4.742 میلیون
حقوقی 1.3 میلیون 1.2 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 306 63
حقیقی 302 62
حقوقی 4 1
تغییر حقوقی به حقیقی 180.39 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,791 1,800 15.43 میلیون 192
1 1,000 1,787 1,809 35,270 2
3 111,000 1,786 1,814 48,474 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/22)

65