قیمت پایانی تغییر درصد
1,815 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,811 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,815 0.00 0.00
اولین قیمت 1,852
قیمت دیروز 1,815
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,001 1,811
بازه هفته 1,945 1,811
بازه سال - -
P/E 308550
تعداد سهام 12.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 22.688 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 22,900 1,809 1,811 2.956 میلیون 33
1 6,000 1,780 1,819 95,403 1
1 10,016 1,755 1,820 47,931 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65