قیمت پایانی تغییر درصد
1,027 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,031 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,027 0.00 0.00
اولین قیمت 1,068
قیمت دیروز 1,027
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 951 861
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 174590
تعداد سهام 12.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.838 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 500,000 1,030 1,040 2,000 1
1 10,000 1,027 1,041 2,000 1
1 2,000 1,026 1,042 20,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65