قیمت پایانی تغییر درصد
955 22.00 2.36

داده ها

آخرین معامله 970 37.00 3.97
قیمت پایانی 955 22.00 2.36
اولین قیمت 935
قیمت دیروز 933
بازه روز 970 931
قیمت مجاز 951 861
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 162350
تعداد سهام 12.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,387
حجم معاملات 15.98 میلیون
ارزش معاملات 15.253 میلیارد
ارزش بازار 11.938 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 15.266 میلیون 11.411 میلیون
حقوقی 713,404 4.568 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 414 306
حقیقی 412 304
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 3.681 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 28,370 961 971 31,000 3
5 500,000 960 972 56,700 5
1 19,860 959 973 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65