قیمت پایانی تغییر درصد
1,356 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,341 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,356 0.00 0.00
اولین قیمت 1,391
قیمت دیروز 1,356
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,466 1,328
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 230520
تعداد سهام 12.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.95 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,360 1,371 9,000 2
1 3,099 1,356 1,372 5,000 1
3 61,000 1,341 1,374 17,013 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65