قیمت پایانی تغییر درصد
1,082 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,060 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,082 0.00 0.00
اولین قیمت 1,100
قیمت دیروز 1,082
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,152 1,044
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 183940
تعداد سهام 12.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.525 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 27,000 1,090 1,090 4.129 میلیون 83
14 822,670 1,088 1,097 229,310 9
4 229,747 1,087 1,098 40,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65