قیمت پایانی تغییر درصد
973 40.00 3.95

داده ها

آخرین معامله 969 44.00 4.34
قیمت پایانی 973 40.00 3.95
اولین قیمت 1,001
قیمت دیروز 1,013
بازه روز 1,030 963
قیمت مجاز 1,063 963
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 165410
تعداد سهام 12.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,265
حجم معاملات 34.936 میلیون
ارزش معاملات 33.976 میلیارد
ارزش بازار 12.163 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 31.804 میلیون 34.703 میلیون
حقوقی 3.132 میلیون 232,817
تعداد خرید فروش
مجموع 974 356
حقیقی 968 354
حقوقی 6 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.82 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 55,143 968 969 35,740 1
1 100,000 967 972 800 1
1 2,000 966 974 27,829 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65