قیمت پایانی تغییر درصد
1,266 39.00 2.99

داده ها

آخرین معامله 1,255 50.00 3.83
قیمت پایانی 1,266 39.00 2.99
اولین قیمت 1,273
قیمت دیروز 1,305
بازه روز 1,289 1,253
قیمت مجاز 951 861
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 215220
تعداد سهام 12.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,524
حجم معاملات 43.503 میلیون
ارزش معاملات 55.079 میلیارد
ارزش بازار 15.825 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 39.782 میلیون 42.537 میلیون
حقوقی 3.721 میلیون 966,473
تعداد خرید فروش
مجموع 574 691
حقیقی 568 687
حقوقی 6 4
تغییر حقوقی به حقیقی 3.487 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 50,800 1,255 1,269 254,191 4
2 6,200 1,254 1,270 168,517 5
10 213,975 1,253 1,271 100,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65