قیمت پایانی تغییر درصد
810 29.00 3.71

داده ها

آخرین معامله 820 39.00 4.99
قیمت پایانی 810 29.00 3.71
اولین قیمت 780
قیمت دیروز 781
بازه روز 820 770
قیمت مجاز 981 889
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 243000
تعداد سهام 7.96 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.184 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,033
حجم معاملات 18.158 میلیون
ارزش معاملات 14.704 میلیارد
ارزش بازار 6.448 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 18.151 میلیون 14.453 میلیون
حقوقی 7,000 3.705 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 216 288
حقیقی 215 285
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 2.996 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
17 1.275 میلیون 820 840 1,337 1
3 89,500 819 850 2,731 2
1 10,648 813 859 2,395 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65