قیمت پایانی تغییر درصد
1,295 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,314 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,295 0.00 0.00
اولین قیمت 1,243
قیمت دیروز 1,295
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,334 1,208
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 388500
تعداد سهام 7.96 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.184 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.308 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,779 1,308 1,314 27,987 2
4 343,972 1,305 1,315 6,000 3
2 50,000 1,300 1,316 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65