قیمت پایانی تغییر درصد
985 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 984 0.00 0.00
قیمت پایانی 985 0.00 0.00
اولین قیمت 978
قیمت دیروز 985
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 981 889
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 295500
تعداد سهام 7.96 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.184 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.841 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 980 984 11,012 1
2 6,100 978 989 100,000 1
1 3,100 977 990 955,553 19

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65