قیمت پایانی تغییر درصد
855 37.00 4.15

داده ها

آخرین معامله 860 32.00 3.59
قیمت پایانی 855 37.00 4.15
اولین قیمت 899
قیمت دیروز 892
بازه روز 907 848
قیمت مجاز 936 848
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 256500
تعداد سهام 7.96 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.184 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 734
حجم معاملات 12.525 میلیون
ارزش معاملات 10.711 میلیارد
ارزش بازار 6.806 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 12.441 میلیون 12.541 میلیون
حقوقی 100,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 333 88
حقیقی 332 88
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 85.5 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,628 856 860 25,000 1
2 29,000 853 865 35,905 2
2 13,000 852 866 2 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65