قیمت پایانی تغییر درصد
878 12.00 1.35

داده ها

آخرین معامله 875 15.00 1.69
قیمت پایانی 878 12.00 1.35
اولین قیمت 899
قیمت دیروز 890
بازه روز 899 867
قیمت مجاز 981 889
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 263400
تعداد سهام 7.96 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.184 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 879
حجم معاملات 13.205 میلیون
ارزش معاملات 11.599 میلیارد
ارزش بازار 6.989 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 13.179 میلیون 13.205 میلیون
حقوقی 25,853 0
تعداد خرید فروش
مجموع 308 159
حقیقی 307 159
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 22.699 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 167,831 875 883 21,500 1
9 699,000 874 884 63 1
4 195,950 872 885 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65