قیمت پایانی تغییر درصد
44,832 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 44,832 0.00 0.00
قیمت پایانی 44,832 0.00 0.00
اولین قیمت 44,832
قیمت دیروز 44,832
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 49,550 44,832
بازه هفته 49,723 45,101
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.966 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 157 39,218 44,832 1.616 میلیون 308
0 0 0 44,833 3,180 2
0 0 0 44,834 50 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65