قیمت پایانی تغییر درصد
8,468 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,468 0.00 0.00
اولین قیمت 8,500
قیمت دیروز 8,468
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 8,215 7,900
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.694 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 8,501 8,600 12,544 2
3 22,849 8,500 8,640 80 1
1 500 8,483 8,680 2,429 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65