قیمت پایانی تغییر درصد
13,391 382.00 2.94

داده ها

آخرین معامله 13,659 650.00 5.00
قیمت پایانی 13,391 382.00 2.94
اولین قیمت 13,210
قیمت دیروز 13,009
بازه روز 13,659 12,710
قیمت مجاز 13,659 12,359
بازه هفته 13,224 12,801
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 616
حجم معاملات 1.577 میلیون
ارزش معاملات 21.12 میلیارد
ارزش بازار 2.678 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.577 میلیون 1.367 میلیون
حقوقی 0 210,400
تعداد خرید فروش
مجموع 133 274
حقیقی 133 272
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.817 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
31 154,887 13,659 13,700 2,000 1
1 1,457 13,551 13,791 26,338 5
1 100 13,550 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65