قیمت پایانی تغییر درصد
6,281 68.00 1.09

داده ها

آخرین معامله 6,201 12.00 0.19
قیمت پایانی 6,281 68.00 1.09
اولین قیمت 6,201
قیمت دیروز 6,213
بازه روز 6,420 6,085
قیمت مجاز 6,523 5,903
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4660502
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 182
حجم معاملات 442,735
ارزش معاملات 2.781 میلیارد
ارزش بازار 4.397 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 430,047 396,975
حقوقی 12,688 45,760
تعداد خرید فروش
مجموع 96 56
حقیقی 95 54
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 207.725 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 6,202 6,260 12,360 1
1 8,859 6,201 6,308 20,000 1
5 6,804 6,200 6,374 9,905 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65