قیمت پایانی تغییر درصد
3,976 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,976 0.00 0.00
اولین قیمت 4,089
قیمت دیروز 3,976
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,161 3,765
بازه هفته 3,770 3,551
بازه سال - -
P/E 2950192
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.783 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 3,961 4,004 5,847 1
1 6,000 3,933 4,008 1,290 1
1 12,000 3,922 4,020 7,750 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65