قیمت پایانی تغییر درصد
5,508 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,442 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,508 0.00 0.00
اولین قیمت 5,331
قیمت دیروز 5,508
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,297 3,889
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4086936
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.856 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 5,412 5,442 6,029 1
1 500 5,402 5,446 1,057 1
3 1,839 5,400 5,447 2,927 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65