قیمت پایانی تغییر درصد
4,974 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,044 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,974 0.00 0.00
اولین قیمت 4,908
قیمت دیروز 4,974
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,297 3,889
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3690708
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.482 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 217 5,002 5,044 7,581 1
1 477 4,998 5,046 500 1
1 217 4,997 5,049 750 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65