قیمت پایانی تغییر درصد
10,478 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,650 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,478 0.00 0.00
اولین قیمت 10,251
قیمت دیروز 10,478
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,987 15,371
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 640,492

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 18.86 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,016 10,450 10,650 7,749 2
1 894 10,400 10,653 1,300 2
2 1,400 10,350 10,680 511 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65