قیمت پایانی تغییر درصد
11,171 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,121 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,171 0.00 0.00
اولین قیمت 11,390
قیمت دیروز 11,171
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,729 10,613
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 20.108 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 10,900 11,370 100 1
1 1,000 10,851 11,499 3,300 1
1 1,000 10,800 11,600 1,208 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/26)

65