قیمت پایانی تغییر درصد
16,619 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,858 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,619 0.00 0.00
اولین قیمت 16,340
قیمت دیروز 16,619
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,987 15,371
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 640,492

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 29.914 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 16,668 1,000 1
0 0 0 16,900 10,000 1
0 0 0 17,000 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/21)

65