قیمت پایانی تغییر درصد
11,047 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,391 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,047 0.00 0.00
اولین قیمت 11,400
قیمت دیروز 11,047
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,714 10,600
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 21265475
تعداد سهام 840 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 336,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.279 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,000 11,130 11,394 605 1
1 10,000 11,127 11,399 1,100 1
1 10,000 11,125 11,400 549 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65