قیمت پایانی تغییر درصد
23,073 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 23,067 0.00 0.00
قیمت پایانی 23,073 0.00 0.00
اولین قیمت 22,326
قیمت دیروز 23,073
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,714 10,600
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 44415525
تعداد سهام 840 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 336,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 19.381 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 14,330 23,000 23,067 4,870 1
1 500 22,960 23,120 6,542 1
1 1,732 22,951 23,127 8,100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65