قیمت پایانی تغییر درصد
37,226 115.00 0.31

داده ها

آخرین معامله 37,467 126.00 0.34
قیمت پایانی 37,226 115.00 0.31
اولین قیمت 36,003
قیمت دیروز 37,341
بازه روز 37,997 36,003
قیمت مجاز 39,208 35,474
بازه هفته 41,987 37,338
بازه سال - -
P/E 71660050
تعداد سهام 840 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 248,361

معاملات

تعداد معاملات 89
حجم معاملات 100,193
ارزش معاملات 3.711 میلیارد
ارزش بازار 31.27 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 97,071 100,193
حقوقی 3,122 0
تعداد خرید فروش
مجموع 39 33
حقیقی 38 33
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 116.22 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2 37,467 37,996 100 1
1 1,000 36,737 37,997 320 1
5 710 36,736 37,998 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65