قیمت پایانی تغییر درصد
11,398 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,857 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,398 0.00 0.00
اولین قیمت 10,857
قیمت دیروز 11,398
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,999 10,857
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 21941150
تعداد سهام 840 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 336,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.574 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 11,000 1,300 1
0 0 0 11,225 2,000 1
0 0 0 11,298 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65