قیمت پایانی تغییر درصد
1,642 38.00 2.26

داده ها

آخرین معامله 1,637 43.00 2.56
قیمت پایانی 1,642 38.00 2.26
اولین قیمت 1,641
قیمت دیروز 1,680
بازه روز 1,693 1,637
قیمت مجاز 1,764 1,596
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 433488
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 354
حجم معاملات 3.278 میلیون
ارزش معاملات 5.384 میلیارد
ارزش بازار 3.284 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.078 میلیون 3.278 میلیون
حقوقی 1.2 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 128 103
حقیقی 125 103
حقوقی 3 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.97 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,635 1,637 29,449 1
3 19,166 1,634 1,650 33,500 2
1 8,000 1,631 1,655 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65