قیمت پایانی تغییر درصد
2,099 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,099 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,099 0.00 0.00
اولین قیمت 2,099
قیمت دیروز 2,099
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,319 2,099
بازه هفته 2,363 2,005
بازه سال - -
P/E 554136
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.198 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 2,041 2,099 427,780 18
1 2,000 1,128 2,165 50,000 1
0 0 0 2,184 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65