قیمت پایانی تغییر درصد
1,731 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,758 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,731 0.00 0.00
اولین قیمت 1,624
قیمت دیروز 1,731
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,473 1,333
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 456984
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.462 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
21 1.103 میلیون 1,758 1,779 59,000 2
1 30,000 1,724 2,007 30,000 1
1 3,000 1,721 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65