قیمت پایانی تغییر درصد
1,485 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,512 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,485 0.00 0.00
اولین قیمت 1,559
قیمت دیروز 1,485
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,560 1,412
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 392040
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.97 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,511 1,520 4,815 1
1 20,000 1,506 1,524 39,382 2
1 5,000 1,501 1,530 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65