قیمت پایانی تغییر درصد
1,444 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,440 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,444 0.00 0.00
اولین قیمت 1,430
قیمت دیروز 1,444
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,473 1,333
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 381216
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.888 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 18,450 1,409 1,438 6,323 1
4 19,560 1,408 1,441 59,680 2
3 19,100 1,407 1,444 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65