قیمت پایانی تغییر درصد
18,807 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 19,190 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,807 0.00 0.00
اولین قیمت 18,200
قیمت دیروز 18,807
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,666 17,794
بازه هفته 19,666 16,195
بازه سال - -
P/E 3742593
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.206 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 19,190 19,190 9,493 1
2 10,470 19,100 19,199 10,377 1
1 4,224 19,010 19,200 6,396 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65