قیمت پایانی تغییر درصد
9,004 379.00 4.04

داده ها

آخرین معامله 9,130 253.00 2.70
قیمت پایانی 9,004 379.00 4.04
اولین قیمت 9,300
قیمت دیروز 9,383
بازه روز 9,369 8,914
قیمت مجاز 9,852 8,914
بازه هفته 9,287 8,700
بازه سال - -
P/E 1791796
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 853
حجم معاملات 3.492 میلیون
ارزش معاملات 31.445 میلیارد
ارزش بازار 2.971 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.492 میلیون 3.492 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 425 168
حقیقی 425 168
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,183 9,120 9,134 5,800 1
1 1,000 9,101 9,138 1,744 1
1 1,097 9,071 9,150 150 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65