قیمت پایانی تغییر درصد
7,662 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,662 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,662 0.00 0.00
اولین قیمت 7,662
قیمت دیروز 7,662
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,045 7,279
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1524738
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.528 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,121 7,588 7,662 1.604 میلیون 118
0 0 0 7,978 10,000 1
0 0 0 7,980 1,800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65