قیمت پایانی تغییر درصد
5,894 272.00 4.41

داده ها

آخرین معامله 5,858 308.00 5.00
قیمت پایانی 5,894 272.00 4.41
اولین قیمت 5,900
قیمت دیروز 6,166
بازه روز 6,099 5,858
قیمت مجاز 3,561 3,223
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1172906
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 342
حجم معاملات 1.838 میلیون
ارزش معاملات 10.835 میلیارد
ارزش بازار 1.945 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.838 میلیون 1.838 میلیون
حقوقی 0 201
تعداد خرید فروش
مجموع 133 91
حقیقی 133 90
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.185 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 5,420 5,858 144,668 12
1 1 5,300 5,889 1,900 1
0 0 0 5,900 2,105 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65