قیمت پایانی تغییر درصد
3,759 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,775 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,759 0.00 0.00
اولین قیمت 3,821
قیمت دیروز 3,759
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,561 3,223
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 748041
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.24 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 13,517 3,770 3,770 5,000 1
1 3,000 3,752 3,800 16,957 1
1 840 3,751 3,815 17,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65