قیمت پایانی تغییر درصد
3,365 137.00 4.24

داده ها

آخرین معامله 3,389 161.00 4.99
قیمت پایانی 3,365 137.00 4.24
اولین قیمت 3,389
قیمت دیروز 3,228
بازه روز 3,389 3,240
قیمت مجاز 3,389 3,067
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 669635
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,410
حجم معاملات 16.731 میلیون
ارزش معاملات 56.3 میلیارد
ارزش بازار 1.11 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 15.201 میلیون 14.681 میلیون
حقوقی 1.53 میلیون 2.05 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 354 344
حقیقی 350 340
حقوقی 4 4
تغییر حقوقی به حقیقی 1.75 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
112 4.415 میلیون 3,389 0 0 0
2 8,000 3,368 0 0 0
1 9,095 3,345 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65