قیمت پایانی تغییر درصد
2,831 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,846 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,831 0.00 0.00
اولین قیمت 2,843
قیمت دیروز 2,831
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,846 2,576
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 563369
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 934.23 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
13 370,350 2,846 0 0 0
1 10,560 2,835 0 0 0
1 3,000 2,832 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65