قیمت پایانی تغییر درصد
2,787 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,787 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,787 0.00 0.00
اولین قیمت 2,700
قیمت دیروز 2,787
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,787 2,523
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2145990
تعداد سهام 170 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 473.79 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
498 23.928 میلیون 2,787 2,809 50,000 1
1 2,000 2,769 2,842 4,000 1
1 3,550 2,765 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65