قیمت پایانی تغییر درصد
2,741 46.00 1.71

داده ها

آخرین معامله 2,749 54.00 2.00
قیمت پایانی 2,741 46.00 1.71
اولین قیمت 2,747
قیمت دیروز 2,695
بازه روز 2,803 2,701
قیمت مجاز 2,904 2,628
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2110570
تعداد سهام 170 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 215
حجم معاملات 1.096 میلیون
ارزش معاملات 3.004 میلیارد
ارزش بازار 465.97 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.096 میلیون 1.096 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 78 70
حقیقی 78 70
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,761 2,749 2,770 10,000 1
1 3,000 2,733 2,799 72,999 2
1 4,214 2,703 2,801 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65