قیمت پایانی تغییر درصد
6,155 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,145 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,155 0.00 0.00
اولین قیمت 6,230
قیمت دیروز 6,155
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,239 5,645
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4739350
تعداد سهام 370 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.277 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,990 6,141 6,149 1,000 1
2 3,500 6,140 6,159 163 1
1 1,140 6,133 6,178 900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65