قیمت پایانی تغییر درصد
3,226 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,255 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,226 0.00 0.00
اولین قیمت 3,099
قیمت دیروز 3,226
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,904 2,628
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2484020
تعداد سهام 170 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 548.42 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
19 251,895 3,255 3,270 1,200 1
2 3,089 3,254 3,289 13,000 1
1 5,005 3,253 3,295 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65