قیمت پایانی تغییر درصد
4,289 204.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 4,289 204.00 4.99
قیمت پایانی 4,289 204.00 4.99
اولین قیمت 4,289
قیمت دیروز 4,085
بازه روز 4,289 4,289
قیمت مجاز 2,904 2,628
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3302530
تعداد سهام 170 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 147
حجم معاملات 1.436 میلیون
ارزش معاملات 6.159 میلیارد
ارزش بازار 729.13 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.436 میلیون 1.361 میلیون
حقوقی 0 75,000
تعداد خرید فروش
مجموع 16 80
حقیقی 16 79
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 321.675 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
115 2.717 میلیون 4,289 0 0 0
1 2,000 4,100 0 0 0
1 16,000 4,089 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65