قیمت پایانی تغییر درصد
2,684 77.00 2.79

داده ها

آخرین معامله 2,662 99.00 3.59
قیمت پایانی 2,684 77.00 2.79
اولین قیمت 2,821
قیمت دیروز 2,761
بازه روز 2,821 2,623
قیمت مجاز 2,899 2,623
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2066680
تعداد سهام 170 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 212
حجم معاملات 1.217 میلیون
ارزش معاملات 3.265 میلیارد
ارزش بازار 456.28 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.195 میلیون 1.217 میلیون
حقوقی 22,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 72 36
حقیقی 71 36
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 59.048 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,858 2,662 2,697 3,000 1
2 1,561 2,652 2,699 3,650 1
2 6,151 2,644 2,700 17,600 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65