قیمت پایانی تغییر درصد
7,963 86.00 1.09

داده ها

آخرین معامله 8,142 265.00 3.36
قیمت پایانی 7,963 86.00 1.09
اولین قیمت 7,510
قیمت دیروز 7,877
بازه روز 8,260 7,510
قیمت مجاز 8,270 7,484
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6131510
تعداد سهام 370 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,790
حجم معاملات 5.371 میلیون
ارزش معاملات 42.763 میلیارد
ارزش بازار 2.946 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.157 میلیون 5.063 میلیون
حقوقی 213,652 307,242
تعداد خرید فروش
مجموع 468 572
حقیقی 467 571
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 745.257 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 8,110 8,150 3,263 2
1 46 8,089 8,170 617 1
3 11,785 8,060 8,180 5,390 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65