قیمت پایانی تغییر درصد
51,276 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 51,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 51,276 0.00 0.00
اولین قیمت 51,900
قیمت دیروز 51,276
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 42,097 38,089
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 79529076
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 250,897

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 102.552 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 8,800 51,000 51,000 50,209 2
1 137 50,902 51,256 6,123 1
1 1,000 50,900 51,390 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65