قیمت پایانی تغییر درصد
36,464 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 36,440 0.00 0.00
قیمت پایانی 36,464 0.00 0.00
اولین قیمت 37,500
قیمت دیروز 36,464
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 39,762 35,976
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 56555664
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 282,430

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 72.928 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,548 36,399 36,502 70 1
2 4,900 36,165 36,570 14,592 1
4 5,055 36,160 36,573 160 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65