قیمت پایانی تغییر درصد
69,799 3,382.00 4.62

داده ها

آخرین معامله 69,550 3,631.00 4.96
قیمت پایانی 69,799 3,382.00 4.62
اولین قیمت 72,500
قیمت دیروز 73,181
بازه روز 72,500 69,522
قیمت مجاز 76,840 69,522
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 108258249
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 146,154

معاملات

تعداد معاملات 2,121
حجم معاملات 1.157 میلیون
ارزش معاملات 80.751 میلیارد
ارزش بازار 139.598 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.106 میلیون 869,304
حقوقی 50,800 287,609
تعداد خرید فروش
مجموع 842 258
حقیقی 839 257
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 16.529 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 700 69,550 69,555 100 1
1 53 69,525 69,592 305 1
6 8,475 69,522 69,594 16,944 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65