قیمت پایانی تغییر درصد
21,554 671.00 3.02

داده ها

آخرین معامله 21,432 793.00 3.57
قیمت پایانی 21,554 671.00 3.02
اولین قیمت 22,077
قیمت دیروز 22,225
بازه روز 22,077 21,186
قیمت مجاز 23,336 21,114
بازه هفته 19,700 18,850
بازه سال - -
P/E 33430254
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 525,238

معاملات

تعداد معاملات 1,146
حجم معاملات 1.083 میلیون
ارزش معاملات 23.354 میلیارد
ارزش بازار 129.324 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.05 میلیون 1.058 میلیون
حقوقی 34,468 26,066
تعداد خرید فروش
مجموع 495 418
حقیقی 492 416
حقوقی 3 2
تغییر حقوقی به حقیقی 181.097 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,310 21,432 21,444 3,025 1
1 100 21,431 21,445 4,009 2
3 1,138 21,430 21,450 6,470 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65