قیمت پایانی تغییر درصد
23,149 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 22,999 0.00 0.00
قیمت پایانی 23,149 0.00 0.00
اولین قیمت 23,809
قیمت دیروز 23,149
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 25,169 22,773
بازه هفته 23,900 22,810
بازه سال - -
P/E 35904099
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 406,669

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 138.894 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,150 23,000 23,000 1,923 1
1 4,000 22,995 23,050 7,406 2
1 50 22,991 23,300 2,100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65