قیمت پایانی تغییر درصد
45,919 46.00 0.10

داده ها

آخرین معامله 47,497 1,624.00 3.54
قیمت پایانی 45,919 46.00 0.10
اولین قیمت 46,700
قیمت دیروز 45,873
بازه روز 47,497 46,700
قیمت مجاز 48,166 43,580
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 71220369
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 215,969

معاملات

تعداد معاملات 20
حجم معاملات 10,426
ارزش معاملات 488.16 میلیون
ارزش بازار 91.838 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2,456 30,426
حقوقی 27,970 0
تعداد خرید فروش
مجموع 8 24
حقیقی 7 24
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.284 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 212 46,850 47,497 122 1
1 1,220 46,800 47,600 324 2
2 3,400 46,500 47,770 8,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65