قیمت پایانی تغییر درصد
4,666 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,610 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,666 0.00 0.00
اولین قیمت 4,755
قیمت دیروز 4,666
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,943 4,473
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -480598
تعداد سهام 15 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 69.99 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 4,609 4,609 1,000 1
1 8,787 4,606 4,638 15,020 1
1 36,749 4,605 4,640 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65