قیمت پایانی تغییر درصد
5,435 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,445 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,435 0.00 0.00
اولین قیمت 5,447
قیمت دیروز 5,435
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,394 3,976
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -559805
تعداد سهام 15 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 81.525 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,754 5,440 5,459 3,000 1
3 4,136 5,430 5,460 4,905 2
1 12,083 5,429 5,465 957 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65