قیمت پایانی تغییر درصد
5,721 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,736 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,721 0.00 0.00
اولین قیمت 5,901
قیمت دیروز 5,721
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,394 3,976
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -589263
تعداد سهام 15 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 85.815 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 260 5,733 5,740 65,300 3
3 45,000 5,732 5,749 10,000 1
2 26,678 5,731 5,750 27,541 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65