قیمت پایانی تغییر درصد
6,028 69.00 1.13

داده ها

آخرین معامله 5,979 118.00 1.94
قیمت پایانی 6,028 69.00 1.13
اولین قیمت 6,058
قیمت دیروز 6,097
بازه روز 6,186 5,860
قیمت مجاز 6,401 5,793
بازه هفته 6,266 6,075
بازه سال - -
P/E -620884
تعداد سهام 15 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 466
حجم معاملات 1.354 میلیون
ارزش معاملات 8.164 میلیارد
ارزش بازار 90.42 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 702,119 787,571
حقوقی 652,226 566,774
تعداد خرید فروش
مجموع 142 105
حقیقی 140 101
حقوقی 2 4
تغییر حقوقی به حقیقی 515.105 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 900 5,912 5,990 170 1
1 1,000 5,900 5,999 2,000 1
1 1,000 5,866 6,000 47,535 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65