قیمت پایانی تغییر درصد
3,791 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,761 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,791 0.00 0.00
اولین قیمت 3,810
قیمت دیروز 3,791
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,071 3,685
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -390473
تعداد سهام 15 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 56.865 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 20,559 3,760 3,765 28,000 2
2 30,000 3,751 3,780 650 1
4 13,921 3,750 3,785 10,427 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65