قیمت پایانی تغییر درصد
13,699 449.00 3.39

داده ها

آخرین معامله 13,551 301.00 2.27
قیمت پایانی 13,699 449.00 3.39
اولین قیمت 13,004
قیمت دیروز 13,250
بازه روز 13,899 13,004
قیمت مجاز 11,258 10,186
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 36137962
تعداد سهام 210 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 84,000

معاملات

تعداد معاملات 172
حجم معاملات 547,191
ارزش معاملات 7.496 میلیارد
ارزش بازار 2.877 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 317,378 467,594
حقوقی 229,813 79,597
تعداد خرید فروش
مجموع 68 45
حقیقی 66 44
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.058 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,218 13,551 13,700 144 1
2 18,969 13,541 13,750 7,928 1
2 100,000 13,400 13,850 8,091 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65