قیمت پایانی تغییر درصد
30,800 389.00 1.28

داده ها

آخرین معامله 31,295 884.00 2.91
قیمت پایانی 30,800 389.00 1.28
اولین قیمت 30,420
قیمت دیروز 30,411
بازه روز 31,930 30,001
قیمت مجاز 31,931 28,891
بازه هفته 30,800 28,000
بازه سال - -
P/E 81250400
تعداد سهام 525 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 210,000

معاملات

تعداد معاملات 567
حجم معاملات 643,259
ارزش معاملات 19.813 میلیارد
ارزش بازار 16.17 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 506,410 535,821
حقوقی 136,849 107,438
تعداد خرید فروش
مجموع 220 168
حقیقی 217 166
حقوقی 3 2
تغییر حقوقی به حقیقی 905.859 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 36 31,130 31,294 200 1
1 1,062 31,122 31,295 3,050 1
2 2,027 31,111 31,297 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65