قیمت پایانی تغییر درصد
23,910 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 23,707 0.00 0.00
قیمت پایانی 23,910 0.00 0.00
اولین قیمت 25,200
قیمت دیروز 23,910
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 25,105 22,715
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 63074580
تعداد سهام 525 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 210,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.553 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 16,688 23,707 24,124 5
1 150 16,200 24,650 32 1
1 1,000 16,125 24,900 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65