قیمت پایانی تغییر درصد
28,953 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 29,001 0.00 0.00
قیمت پایانی 28,953 0.00 0.00
اولین قیمت 28,455
قیمت دیروز 28,953
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 30,117 27,249
بازه هفته 31,700 28,589
بازه سال - -
P/E 76378014
تعداد سهام 525 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 210,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.2 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 28,990 29,340 5,162 1
1 1,000 28,921 29,345 1 1
1 3,000 28,912 29,346 1 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65