داده ها

آخرین معامله 10,453 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,435 0.00 0.00
اولین قیمت 10,300
قیمت دیروز 10,435
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,453 9,459
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 27527530
تعداد سهام 210 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 84,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.191 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 93,658 10,453 0 0 0
1 200 10,325 0 0 0
1 1,254 10,300 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65