قیمت پایانی تغییر درصد
10,056 37.00 0.37

داده ها

آخرین معامله 10,100 81.00 0.81
قیمت پایانی 10,056 37.00 0.37
اولین قیمت 10,400
قیمت دیروز 10,019
بازه روز 10,400 10,000
قیمت مجاز 10,519 9,519
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 26527728
تعداد سهام 210 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 84,000

معاملات

تعداد معاملات 23
حجم معاملات 76,170
ارزش معاملات 766.216 میلیون
ارزش بازار 2.112 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 76,170 76,170
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 15 10
حقیقی 15 10
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 10,050 10,100 9,625 2
1 23,184 10,000 10,200 20,550 2
1 300 9,520 10,250 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65